Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Του Τασου Ηλιαδάκη
Το Βερολίνο προκειμένου να αντιμετωπίσει τους στρατιωτικούς και στρατηγικούς του στόχους στην ευρύτερη ελληνική περιοχή, Λιβύη-Μ. Ανατολή-Βαλκάνια, είχε υποχρεώσει την Ελλάδα να κεφαλαιοδοτεί και να συντηρεί τα στρατεύματα που στάθμευαν σ'αυτήν και είχαν πεδίο δράσης την ευρύτερη περιοχή της. Αυτά ήταν υπερπολλαπλάσια από εκείνα των στρατευμάτων κατοχής. Επιπλέον η Ελλάδα ανεφοδίαζε με τρόφιμα το μέτωπο της Λιβύης.Στόχος των στρατευμάτων αυτών ήταν τα πετρέλαια της Λιβύης-Μ. Ανατολής και η ενίσχυση της άμυνας των Βαλκανίων. Από τα τελευταία εξασφάλιζε στην πολεμική του βιομηχανία το 20% του αντιμονίου, το 50% των ορυκτελαίων, το 60% του βωξίτη και το 100% του νικελίου. Την ίδια στιγμή για τους συμμάχους η μοναδική πύλη των Βαλκανίων ήταν και παρέμενε η Ελλάδα. Λόγω αυτών, η γερμανική απαίτηση για υψηλή κεφαλαιοδότηση από την Ελλάδα ήταν ανελαστική και είχε προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις ακόμα και της κατοχικής κυβέρνησης Τσολάκογλου που απειλούσε με παραίτηση. Παράλληλα ο Μουσολίνι όπως και ο Γερμανός πληρεξούσιος για την Ελλάδα, Γκύντερ Αλτενμπουργκ πίεζαν το Βερολίνο να μειώσει τα έξοδα κατοχής για την Ελλάδα. Το πρόβλημα των μοναδικά υπέρογκων δαπανών κατοχής συνόδευε η "παντός αγαθού" λεηλασία του τόπου, φυσικό επακόλουθο της οποίας ήταν ο λιμός. Ο Αλτενμπουργκ από τις πρώτες ημέρες προειδοποιούσε το Βερολίνο για τον επερχόμενο υποσιτισμό.
Παράλληλα ο εκπρόσωπος του Βατικανού, νούτσιος Α. Ρονκάλι, ο μετέπειτα πάπας Ιωάνης ΚΓ', μετά από έρευνες του, διαπίστωνε τριπλασιασμό των θανάτων σε Αθήνα-Πειραιά λόγω λιμού τον χειμώνα 1941-426 και ο Γκαίμπελς σημείωνε στο ημερολόγιό του, ".... η πείνα (στην Ελλάδα) έχει καταστεί ενδημική νόσος. Στους δρόμους της Αθήνας οι άνθρωποι πεθαίνουν κατά χιλιάδες από εξάντληση" . Το πρόβλημα του λιμού καθιστούσε οξύτερο το Λονδίνο που είχε κηρύξει την Ελλάδα σε επισιτιστική καραντίνα για να εξωθήσει τον ελληνικό πληθυσμό προς την αντίσταση.Η πείνα, η ανομία και τα φιλοαγγλικά αισθήματα γίνονταν τόσο απειλητικά που οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να τα αγνοήσουν. Ο υποσιτισμός τους απασχολούσε γιατί υποκινούσε λαϊκές αντιδράσεις και την αντίσταση.Έτσι οι Δυνάμεις Κατοχής οδηγήθηκαν σε μια αδήριτη πραγματικότητα δύο ανελαστικών και αντικρουομένων απαιτήσεων. Από τη μια η κεφαλαιοδότηση από την  Ελλάδα τον στρατιωτικών επιχειρήσεων του άξονα στην ευρύτερη περιοχή της και από την άλλη η πείνα που οδηγούσε στην εξέγερση και στην αντίσταση.Για την αντιμετώπιση του προβλήματος οι Δυνάμεις Κατοχής, τον Οκτώβριο του 1941, θα στείλουν στην Ελλάδα οικονομικούς τεχνοκράτες, δίχως όμως κάποιο αποτέλεσμα.
Στη συνέχεια το πρόβλημα θα απασχολήσει και θα λάβει οξύτατη μορφή στην ιταλογερμανική Δημοσιονομική Συνδιάσκεψη εμπειρογνωμόνων, από Ιανουάριο μέχρι Μάρτιο του 1942 στη Ρώμη. Η γερμανική επιμονή για υψηλή κεφαλαιοδότηση από την Ελλάδα οδηγούσε σε αδιέξοδο τη Διάσκεψη.Τότε ο Ιταλός τραπεζίτης και οικονομικός πληρεξούσιος της Ιταλίας στην Ελλάδα, Ντ'Αγκοστίνι, θα προτείνει τη λύση του δανείου. Δηλαδή οι πέρα από τις δαπάνες κατοχής αναλήψεις να χρεώνονται από την Ελλάδα ως δάνειο προς την Γερμανία και την Ιταλία.
ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ
Η σχετική δανειακή συμφωνία θα υπογραφεί στις 14.3.1942 από τους πληρεξούσιους της Γερμανίας και της Ιταλίας στην Ελλάδα, αντίστοιχα Άλτενμπουργκ και Γκίτζι. Η Ελλάδα δεν είχε προσκληθεί και δεν ήταν παρούσα. Στην Ελλάδα την ανακοίνωσε μετά από εννιά μέρες ο Άλτενμπουργκ με την ρηματική διακοίνωση 160/23.3.1942 και ο Γκίτζι με το σημείωμά του Νο4/6406/461/23. 3.1942.
Σύμφωνα μ'αυτήν:• Η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται κατά μήνα να καταβάλλει έξοδα κατοχής 1,5 δισ. δρχ. (άρθρο 2).• Οι αναλήψεις από την Τράπεζα της Ελλάδος άνω του ποσού αυτού θα χρεώνονται στις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας ως άτοκο, σε δραχμές δάνειο της Ελλάδας προς αυτές (άρθρο 3).• Η επιστροφή του δανείου θα γινόταν αργότερα (αρθ. 4).• Η συμφωνία είχε αναδρομική ισχύ από 1.1.1942 (άρθρ. 5).Η δανειακή σύμβαση αποτελούσε μια συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας που επιβαλλόταν στην Ελλάδα υποχρεωτικά εκτελεστή (αναγκαστική). Οι δανειακές αναλήψεις θα είχαν την μορφή μηνιαίων προκαταβολών, το ύψος και η διάρκεια των οποίων δεν προσδιοριζόταν. Επίσης δεν προσδιοριζόταν πότε θα άρχιζε η εξόφληση του, ενώ προσδιοριζόταν ότι ήταν άτοκο και σε δραχμές.Με το εμπιστευτικό έγγραφο 409/2.4.1942 ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών έδινε εντολή στην ΤΕ να συμμορφωθεί με τη ρηματική διακοίνωση του Αλτενμπουργκ και να αρχίσει να καταβάλει τις δανειακές προκαταβολές.
Μάλιστα κατέβαλαν και δύο εξοφλητικές δόσεις του δανείου και στη συνέχεια σταμάτησαν την επιστροφή του, οπότε μεταπίπτει σε έντοκο λόγω υπερημερίας. Δηλαδή το δάνειο είχε μετατραπεί σε σταθερού νομίσματος και έντοκο.Το ύψος του δανείου κατά την ΤΕ ανέρχεται (δίχως τους τόκους) σε 227.940.201 εκ. δολ. το 1944 και κατά τον Αλτενμπουργκ 400 εκ. μετακατοχικά μάρκα. Με τις αναπροσαρμογές και τους τόκους ανέρχεται σε κάποιες δεκάδες δισ. ευρώ.Επομένως το κατοχικό δάνειο είναι συμβατικό και όχι αναγκαστικό, σταθερού νομίσματος και από τον Απρίλιο του 1943 έντοκο. Αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Γερμανίας έναντι της Ελλάδας και όχι επανορθωτική. Ως τέτοια δεν εντάσσεται στη συμφωνία του Λονδίνου 1953 που αναστέλει την καταβολή των επανορθώσεων και αποζημιώσεων.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Η Ελλάδα στη διάσκεψη των επανορθώσεων του 1945, στη διάσκεψη των Παρισίων το 1946 και στη διάσκεψη των ΥΠΕΞ των τεσσάρων Μ.Δ. το Νοέμβριο του 1947, διαχώρισε το κατοχικό δάνειο από τις επανορθώσεις και ζητούσε την επιστροφή του.Η Ελλάδα ουδέποτε έπαψε να διεκδικεί το κατοχικό δάνειο .• Το 1964 με τον Αγγελόπουλο, ως εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης.• Το 1965 με τον Α. Παπανδρέου.• Στις ελληνογερμανικές συνομιλίες στην Αθήνα το 1966.Τότε η Γερμανία πρόβαλε τον ισχυρισμό ότι του δανείου είχε παραιτηθεί εγγράφως ο Κ. Καραμανλής. Στη συνέχεια το μετέτρεψε σε προφορική παραίτηση Καραμανλή, πράγμα που διέψευσε ο Κ. Καραμανλής.
Τέλος με τη ρηματική της διακοίνωση στις 31.3.1967, η Γερμανία δεχόταν ότι δεν υπήρξε παραίτηση Καραμανλή.• Το 1974 το ανακίνησε ο Ζολώτας.• Στις 18.4.1991 το έθεσε ανεπίσημα και προφορικά ο τότε ΥΠΕΞ Α. Σαμαράς στο Γερμανό ομόλογό του.• Στις 14.11.1995 το έθεσε η Ελλάδα με ρηματική διακοίνωση.Η Γερμανία σταθερά το απορρίπτει, με τα επιχειρήματα:• Το δάνειο εντάσσεται στη συμφωνία του Λονδίνου.• Από το δάνειο παραιτήθηκε ο Κ. Καραμανλής. Το επανέλαβε και μετά το 1990 παρά τη ρηματική διακοίνωση του Μαρτίου 1967.• Υστερα από 50 χρόνια δεν μπορεί να εγείρονται τέτοιες απαιτήσεις. (Η Ελλάδα το διεκδικεί από το 1945).Το μόνο που δηλώνουν αυτά τα επιχειρήματα είναι έλλειψη επιχειρημάτων. Μετά την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990 έχει εκλείψει και το τυπικό επιχείρημα που θα μπορούσε να προβληθεί, εκείνο του χωρισμού της Γερμανίας. Επομένως είναι άμεσα διεκδικήσιμο και πολιτικά και συμβατικά (νομικά). Μπορεί να το διεκδικήσει η ελληνική κυβέρνηση, η Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιοσδήποτε μέτοχος της (πάνω ενός ορίου μετοχών), όπως και ο ελληνικός λαός μέσω των συντεταγμένων πολιτειακών θεσμών του. Τέλος την ελληνική διεκδίκηση ενισχύει το προηγούμενο της Γιουγκοσλαβίας και της Πολωνίας στις οποίες η ναζιστική Γερμανία είχε επιβάλλει παρόμοια κατοχικά δάνεια και τα οποία μετακατοχικά η τότε Δ. Γερμανία επέστρεψε (αντίστοιχα το 1956 και 1971).Η σημερινή Γερμανία δεν πρέπει να ξεχνά ότι δανείσθηκε από το ελληνικό κράτος κατά παράβαση του άρθρου 49 της σύμβασης της Χάγης του 1909 και το οποίο ισχύει και σήμερα. Δανείσθηκε από ένα κράτος που η ίδια η ναζιστική Γερμανία είχε χαρακτηρίσει ακατάλυτο και ότι οι ναζί όχι μόνο δεν αμφισβήτησαν ουδέποτε το δάνειο αλλά και άρχισαν την αποπληρωμή του, ενώ και ο καγελλάριος Ερχαρντ, το 1964, είχε δεσμευθεί για την επιστροφή του μετά την επανένωση της Γερμανίας.Η Γερμανία δεν πρέπει να ξεχνά ότι η γερμανική κατοχή είναι υπόλογος για το οικονομικό ελληνικό ολοκαύτωμα της περιόδου 1940-44. Ενδεικτικά και μόνο είναι υπόλογος για το ότι στην Ελλάδα ο πληθωρισμός αυξήθηκε 15,3 εκατομμύρια φορές και ότι μόνο την Ελλάδα υποχρέωσε η τότε Γερμανία να της καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις. Αυτό το ολοκαύτωμα το αναγνώρισαν οι Ιταλοί : "Η Ελλάδα είναι στημμένη σαν λεμόνι", έλεγε ο Γκίτζι. Αποκορύφωμα ο Μουσολίνι, που έλεγε ότι "... οι Γερμανοί άρπαξαν από τους Έλληνες ακόμα και τα κορδόνια των παπουτσιών τους...". Αλλά και ο Γερμανός Υπ. Οικονομίας, Φουνκ, τον Ιούνιο του 1943 έγραφε σε άρθρο του ότι, "η Ελλάς δοκίμασε τα δεινά του πολέμου, όπως ίσως καμία αλλη χώρα της Ευρώπης".
Για την επανόρθωση η Ελλάδα θα χρειαζόταν 33 φορές το εθνικό εισόδημα του 1946. Αυτό μετακατοχικά η Ελλάδα θα το αναζητούσε στον εξωτερικό δανεισμό.Από την άλλη πλευρά αυτή που αμφισβητεί και αρνείται την επιστροφή του κατοχικού δανείου είναι η μετά το 1990 ενωμένη και δημοκρατική Γερμανία.Αυτή όμως η συμπεριφορά, εκτός των άλλων, πλήττει βάναυσα τα μετακατοχικά φιλογερμανικά αισθήματα, όπως τα χαρακτήρισε ο καγκελλάριος Κολ, του ελληνικού λαού και γι'αυτό ακέραια την ευθύνη φέρει η γερμανική κυβέρνηση.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ "ΣΥΜΜΑΧΟΙ" ΚΑΙ "ΕΤΑΙΡΟΙ"

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το activistis.gr που μας έστειλε την μετάφραση του κειμένου απο το γνωστο πλέον δημοσίευμα του περιοδικού focus.Μαζι μας έστειλε και μια άποψη που περιγράφει τις ευθύνες των Ελλήνων πολιτών για την κατάσταση της χώρας.
Η γνώμη μας δεν αλλάζει καθώς θεωρούμαι το συγκεκριμένο δημοσίευμα κατάπτυστο,συκοφαντικό και μάλιστα όπως θα διαπιστώσετε ο συντάκτης του προφανώς θέλει περισσότερο να βγάλει το ανθελληνικό του μένος παρά να "ενημερώσει" προβαίνει αρκετές φορές σε ανακρίβειες τόσο ιστορικές όσο και πολιτισμικές.Επιπλέον κρίνει συνήθειες που σαφώς δεν γνωρίζει όπως π.χ το ότι δίνουμε στα παιδιά μας αρχαιοελληνικά ονόματα ενω είμαστε χριστιανοί.Φυσικά το...γερμανικό μυαλό του δεν πάει στο ότι η Ελλαδα έχει συνέχεια και τιμά τους ηρωες της.Η χώρα μας δεν τελείωσε στην αρχαιότητα και φυσικά δεν άρχισε με το χριστιανισμό.Βέβαια είναι ανώφελο να εξηγήσεις σε εναν...γερμανό που ζούσε στα δέντρα την πολυπλοκότητα ενος πολιτισμού 5000 ετών.
Σίγουρα κοιτώντας στο παρελθόν κανείς δεν είναι περήφανος για την σημερινή κατάντια της χώρας.Για την οποία όμως ο λαός εχει την μικρότερη ευθύνη.Αυτός που ευθύνεται είναι οι πολιτικοί και οι φίλοι μας οι "σύμμαχοι".Οι πολιτικοί κατέκλεψαν την χώρα και έμαθαν στους πολίτες τις κλαδικές και τα κομματικά γραφεία.Οι πολιτικοί μετέτρεψαν τον κυβερνητικό μηχανισμό σε έναν κομματικό,φοροεισπρακτικο μηχανισμό που λειτιυργεί με....λάδι και ρουσφέτι και απαρτίζεται κυρίως απο τεμπέληδες και κομματόσκυλα.
Οι "σύμμαχοι" μας επίσης ευθύνονται για την "στήριξη" που μας παρείχαν όλα αυτά τα χρόνια.Απο το ξεπούλημα στην Μικρά Ασία όταν Γάλλοι,Αγγλοι και Αμερικανοί παρακολουθούσαν απαθέστατα το "συνωστισμό" των προσφύγων στην παραλία της Σμύρνης όταν οι "σύμμαχοι" εξόπλιζαν τον κεμαλικό στρατό.
Είναι οι ίδιοι "σύμμαχοι" που ουκ ολίγες φορές ανέτρεψαν κυβερνήσεις φτάνοντας στο σημείο να αποκλείσουν το λιμάνι του Πειραιά οδηγώντας τους κατοίκους σε λιμοκτονία.Αυτοί οι σύμμαχοι που έβλεπαν την μικρή Ελλάδα μόνη και αβοήθητη σε ολόκληρη την Ευρώπη να μάχεται το ναζισμό και όταν ήρθε η ώρα να βοηθήσουν την κοπάνησαν και εγκατέλειψαν ακόμα και την Κρήτη που αυτός ο λαός που τώρα βρίζουν την υπερασπίστηκε ακόμα και με τσουγκράνες.Και αφου νικήσαμε και δώσαμε για άλλη μια φορά το αίμα μας ποιά ήταν η ανταμοιβή;Ο Εμφύλιος που προκάλεσαν παλι οι "σύμμαχοι" και που αν ήθελαν μπορούσε να μην είχε γίνει ποτέ.
Ακόμα και σήμερα η "στήριξη" των Ευρωπαίων φαίνεται στην Κύπρο της κατοχής 35 ολόκληρων χρόνων.Στο σιγοντάρισμα των βλακομακεδόνων των Σκοπίων.Στην ανοχή που δείχνουν απέναντι στις προκλήσεις των Ασιατών Τούρκων.Στο ξεβράκωμα της ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ Ευρωπαικής Ενωσης στις Αμερικανικές επιταγές.Και έχουν το θράσσος να κάνουν και κριτική (αφού μας κατέκλεψαν με τα επιτόκια) και να ζητούν και άλλες θυσίες.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλες "προσφορές" των "συμμάχων" απέναντι σε εναν λαό που διέσωσε και δημιούργησε τον Ευρωπαικό πολιτισμό και που ΠΑΝΤΑ όταν χρειάστηκε ήταν εκεί για να τον υπερασπιστεί αλλά είναι περιττό.Σε τελική ανάλυση δεν ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΑΣΤΕ σε κανέναν για αυτό που είμασταν και είμαστε γιατί ο Ελληνικός λαός σε πείσμα των προδοτών πολιτικών και των "συμμάχων" μας ακόμα και με όλα τα κουσούρια του είναι περήφανος λαός.Και δεν απολογούμαστε ειδικά σε κάποιους ανιστόρητους γερμαναράδες που η ιστορία τους περιλαμβάνει μετα τις διάφορες ΒΑΡΒΑΡΙΚΕΣ φυλές δυο παγκόσμιους πολέμους που κατέστρεψαν την ανθρωπότητα.Εγκαλεί την Ελλάδα ο συντάκτης που χρησιμοποιεί ακόμα το Ελληνικό αλφάβητο!!!! και που κυματίζει η βυζαντινή σημαία δίπλα στην Ελληνική αναρωτούμενος γιατί αφου η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1829.Ειναι γνωστό βέβαια αλλά αντι απάντησης η οποία δίνεται και απο εναν μαθητη δημοτικού ας μας πει ΠΟΤΕ έγινε κράτος η Γερμανία.Το να εχθρεύεσαι κάποιο λαό ειναι δικαίωμα σου όμως το να "παίζεις" με πράγματα τα οποία αποδεδειγμένα είναι φωτεινά παραδείγματα για όλο τον κόσμο είναι βλακεία,αμορφωσιά και εμπάθεια.
Παρακάτω παραθέτουμε απόσπασμα του γνωστού πλεόν δημοσιεύματος
“Η Ε.Ε. ζητάει από την Ελλάδα όχι μόνο μια σκληρή οικονομική πολιτική αλλά απαιτεί και αλλαγή της νοοτροπίας.
Οι ρίζες όμως της διαφορετικότητας είναι βαθιές και δεν θα αλλάξει τίποτα πέραν μιας αισθητικής εξωτερικής επέμβασης
Μπορούμε να καταλάβουμε τους Έλληνες;
Οι Έλληνες δεν γνωρίζουν προβλήματα προσαρμoγής. Έχουν κατακλείσει τον κόσμο ψήνοντας και τηγανίζοντας γύρω τους, και παίζοντας σε ρόλο κομπάρσου σε κάποια μικρά εργάκια. Σε αυτόν τον συμπαθητικό μικρό λαό που φαίνεται να χορεύει συνεχώς τον Ζορμπά και να γλεντάει, δεν εκπλήσσεται ο γνωστής των πραγμάτων καθόλου με όσα γίνονται.
Πώς και να εκπλήσσεται εξάλλου με έναν λαό που ανακατεύει ρετσίνι με κρασί, τυλίγει ρύζι με χορταρικά σε αμπελόφυλλα , παίρνει το ευρωπαϊκό κύπελλο σχεδόν χωρίς κανένα γκολ, αλλά γνώριζε πριν 2.500 χρόνια ότι η ύλη αποτελείται από άτομα και η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο;
Οι Έλληνες ένιωθαν πάντα σαν τους γονείς του πολιτισμού και δεν δίσταζαν όμως να παίρνουν τα λεφτά των παιδιών τους. Σήμερα αυτό το κράτος μπαίνει στο γηροκομείο και δέχεται κηδεμόνα να το επιβλέπει.
Αλλά φυσικά αυτό δεν απασχολεί καθόλου τον Έλληνα πολίτη. Αυτός πότε δεν περίμενε κάτι από τον υπουργό του, πέρα από την ανταλλαγή της ψήφου του με την άδεια να κτίσει το αυθαίρετο του.
Δεν βαριέσαι σου λέει το ελληνικό κράτος θα επιβιώσει και χωρίς δική του κυβέρνηση. Εξάλλου γιατί να αλλάξει κάποιος όταν είναι τόσο τέλειος όσο ο Έλληνας;
Γλώσσα και γραφή
Οι Έλληνες είναι μοναδικοί! Μόνο αυτοί γράφουν ελληνικά. Το να ξεφορτωθούν επιτέλους την 2500 χρονών παλαιά γραφή ούτε που το σκέφτηκαν πότε. Εξάλλου το ελληνικό αλφάβητο ήταν υπεύθυνο για την δημιουργία της λατινικής και κυριλλικής γραφής. Στο πέρασμα των χρόνων δεν άλλαξε ιδιαίτερα πάρα μόνο στην έννοια των λέξεων. Φυσικά στα σχολεία είναι κύριο μάθημα και διδάσκεται από την πρώτη Γυμνασίου. Είναι σαν να μαθαίναμε εμείς τα αρχαία γερμανικά η τα γοτθικά.
Έχουν φροντίσει όμως να διευκολύνουν τους ξένους τουρίστες τους με πινακίδες που αναγράφουν τις τοποθεσίες με λατινικά γράμματα, αν και σε μια απόσταση μερικών μέτρων θα δεις την ίδια ονομασία με τρεις διαφορετικούς τρόπους γραμμένη. Agia , Aghia, Αyia.
Δεν είναι τυχαίο που στον ελληνικό εμφύλιο του 1944-1949 σκοτώθηκαν περισσότεροι Έλληνες απ’ ότι στον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο.
Τον εισβολέα όμως τον αντιμετωπίζουν όλοι μαζί. Είτε Αριστεροί είναι είτε Δεξιοί.Η μεγαλύτερη φιλοφρόνηση που μπορείς να αποσπάσεις από Έλληνα είναι το “είσαι δικός μας”.Με την πλάτη γυρισμένη.
Μέχρι και πριν 30 χρόνια οι Έλληνες μετρούσαν έξι ηπείρους.Τις γνωστές πέντε που ξέρουμε όλοι και την …Ελλάδα. Για μερικούς μάλιστα υπήρχαν και τεσσάρων ειδών ζωντανά πλάσματα. Τα φυτά, τα ζώα, οι άνθρωποι και οι Έλληνες. Την ΕΟΚ την περνούσαν κάποιοι για συνεργασία του διαόλου με τον Πάπα που σκοπό είχαν να καταδυναστεύσουν και να μυήσουν τους χριστιανούς ορθόδοξους σε ρωμαϊκές αιρέσεις.
Έτσι μάλιστα δεν υποδουλώθηκαν ούτε στους Τούρκους. Η “Ισταμπουλ” ονομάζεται ακόμη επισήμως Κωνσταντινούπολη και η κιτρινόμαυρη σημαία της βυζαντινής αυτοκρατορίας κυματίζει ακόμη σε εκκλησίες και μοναστήρια. Ακριβώς και πάντα δίπλα της έχει την γαλανόλευκη ελληνική, του μόλις κατά το 1829 απελευθερωμένου ελληνικού κράτους.
Ωστόσο οι Έλληνες ως χριστιανοί δίνουν ονόματα αρχαιοελληνικά στα παιδιά τους χωρίς ενδοιασμούς. Έτσι έρχεται σε αντίθεση η μεγαλοπρέπεια της ελληνικής αρχαιότητας με την σημερινή τους εικόνα.
Το 97% των Ελλήνων είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Οι εικόνες των αγίων τους κρέμονται όπου μπορεί κανείς να φανταστεί. Έχουν ρόλο υπουργού και γενικού γραμματέα του Θεού και κρέμονται εκτός από τις εκκλησίες και στις ταβέρνες στα σπίτια, στα σούπερ μάρκετ δίπλα στο ταμείο. Όποιος έχει προβλήματα απευθύνεται σε αυτούς και μάλιστα κατευθείαν στους ειδικούς. Στον Άγιο Νικόλαο (οι ναυτικοί) ή στην Άγια Παρασκευή (όσοι έχουν προβλήματα οράσεως). Όταν βέβαια εμφανιστεί καμιά καινούρια ασθένεια, τότε βαφτίζουμε κάποιον καινούριο Άγιο όπως το 1959 τον Αγ.Ραφαηλ για τους καρκινοπαθείς.
Ο Έλληνας πολύ εύκολα θα ρωτήσει να μάθει τον δρόμο παρά θα χρησιμοποιήσει τον χάρτη. Δεν ξέρει ούτε να τον διαβάζει και έτσι γέλασε πολύς κόσμος όταν ένας νταλικέρης ερχόμενος από την Βενετία έκανε τον κύκλο της Ελβετίας για να φτάσει στην Νυρεμβέργη. Είχε σημειώσει στον χάρτη που αγόρασε για πρώτη φορά στην ζωή του την διαδρομή που του φάνταζε πιο ωραία.
Συνάδελφοι του εξήγησαν ότι θα ερχόταν πολύ πιο σύντομα μέσα από τη σήραγγα του Brenner. Πέταξε τον χάρτη του και από δω και στο εξής λέει θα ρωτάει.
Με τα τυπωμένα γράμματα φαίνεται δεν τα πηγαίνουν γενικώς καλά οι Έλληνες. Ετσι και τα ωράρια των μουσείων στις ηλεκτρονικές σελίδες του υπουργείου Πολιτισμού ποτέ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:ΚΥΡΙΟΙ "ΣΥΜΜΑΧΟΙ" ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΕΝΝΟΕΙΤΕ.
ΕΧΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕ ΟΡΘΙΟΥΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΛΙΔΟΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ.
ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΡΗΤΟ....."ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ Ο ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΖΥΓΟ ΔΕΝ ΥΠΟΜΕΝΕΙ" ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ!!!!!!

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ

Το λαθρονομοσχέδιο πήρε το δρόμο για τη βουλή. Και οι μπουλντοζιέρηδες που εκτελούν τη διατεταγμένη υπηρεσία για την αποδόμηση της Ελλάδας, γύρισαν ήδη τη μίζα στα μηχανήματα της καταστροφής και του ολέθρου.
ΤΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΜΕΝΑ ΜΜΕ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ, ΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΑΡΕΣΤΟ ΕΡΓΟ.
Οι εξελίξεις στην Τουρκία, προϊδεάζουν για εκτεταμένη απόπειρα εξαγωγής της Κρίσης στο Αιγαίο, είτε αυτό συνδυαστεί με πραξικόπημα στη γείτονα είτε όχι, σε μια αποφασιστική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων γεγονότων σε βάρος της χώρας μας.
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΑΓΗΝΕΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΠΕΡΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΡΒΑΖΕΙ. ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.
ΤΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΜΕΝΑ ΜΜΕ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΕΣ ΠΟΥΤΑΝΕΣ, ΚΑΙ ΕΝΩ ΣΙΩΠΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΑ, ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟ ΟΛΟ ΖΗΤΗΜΑ ΩΣ ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑΤΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ «ΑΚΡΙΒΟΣ ΣΤΑ ΠΙΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΦΤΗΝΟΣ ΣΤ ΑΛΕΥΡΙ»
Ο εφιάλτης του Ανανισμού επανέρχεται δριμύτερος στην Κύπρο, και η κακομούτσουνη έως το πολύ ανέκφραστη μαριονέτα που ακούει στο όνομα Δρούτσας, παραμένει ακλόνητη στη θέση της επενδύοντας στις προσωπικές πολιτικές της φιλοδοξίες, και ταυτόχρονα ο .Ανανισμένος πρωθυπουργός παραμένοντας επικεφαλής ενός θίασου μαθητευόμενων ανικάνων, συνεχίζει ανενόχλητος τη μυστική και επικίνδυνη - σε βάρος του λαού που ορκίστηκε να εκπροσωπεί - διπλωματία.
ΤΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΜΕΝΑ ΜΜΕ, ΤΗΝ ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝ, ΔΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ, ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ Σ ΕΝΑ ΑΤΙΜΩΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΥΦΤΟΥ, ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΠΡΟ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ.
Στη διαχείριση των εθνικών θεμάτων οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Οι μάσκες του καθωσπρεπισμού πέφτουν από τους ενορχηστρωτές, και το κατάλληλο σκηνικό για κατά κράτος υποχωρήσεις στήθηκε από τον ίδιο το θιασάρχη - τον ανίκανο και επικίνδυνο πρωθυπουργό - που δε δίστασε να εμφανίσει τον προσωπικό του ενδοτισμό, ως ενδοτισμό ολόκληρου του ελληνικού λαού προϊδεάζοντας με σαφήνεια για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.
ΤΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΜΕΝΑ ΜΜΕ, ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΝ ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΡΟΛΟ, ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΑΝΕΡΥΘΡΙΑΣΤΑ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΟΣ «ΣΥΝΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΜΕΝΟΥ» ΗΓΕΤΗ, ΑΠΟΣΙΩΠΩΝΤΑΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΠΩΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΧΕ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΜΕ ΣΚΥΜΜΕΝΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕΥΕΙ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ.
Η δημοκρατία αποδομείται. Η καθημερινότητα εκφασίζεται. Το κράτος του Χρυσοχοϊδη σε αγαστή συνεργασία με το παρακράτος των κουκουλοφόρων και των παρακρατικών, έχει πλέον στοχοποιήσει ανοικτά τον Έλληνα πολίτη. Επιχειρώντας να απαξιώσουν με το χαρακτηρισμό του «ακροδεξιού» κάθε φωνή αντίστασης στ εγκληματικά σχέδια τους, δε διστάζουν να ματώνουν καθημερινά την Αθήνα. Δε διστάζουν να οδηγούν τη χώρα σε μια επικίνδυνη αποσταθεροποίηση παραδίδοντας την στην εξουσία της αναρχίας, του εκφασισμού και των δολοφονικών ενστίκτων των πληρωμένων φονιάδων.
ΤΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΜΕΝΑ ΜΜΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ Σ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ. ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΜΕ ΠΟΥ ΑΥΡΙΟ ΔΕ ΘΑ ΔΙΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ «ΠΟΥΛΑΝΕ» ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥΣ, ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΕΡΔΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΝΟΣΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΞΕΘΡΕΨΑΝ ΑΛΛΟΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΟΥΣ.
Και μέσα σ αυτό το κλίμα που Καμπουλοποιεί την Ελλάδα, πολιτικά, κοινωνικά και εθνικά, ο αδίστακτος θίασος των ανικάνων έχοντας πλέον προσχωρήσει ανοικτά στις εντολές της παγκόσμιας διακυβέρνησης και της Νέας Τάξης, δε διστάζει να καταφέρει το τελειωτικό κτύπημα σε βάρος του ελληνικού λαού, επιχειρώντας να ξεζουμίσει και την τελευταία σταγόνα από τον ιδρώτα του, στο όνομα μιας ψευδεπίγραφης «εθνικής περηφάνιας» πίσω από την οποία επιχειρούν να συγκαλύψουν τις εγκληματικές τους ευθύνες για τον ξεπεσμό, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σώσουν το πολιτικό σύστημα αλλά και το άθλιο τομάρι τους από το πιθανό ξέσπασμα μιας ανεξέλεγκτης λαϊκής οργής.
ΤΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΜΕΝΑ ΜΜΕ ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΟΥΝ ΚΛΙΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΘΥΣΙΕΣ. ΘΥΣΙΕΣ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΘΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΜΑ ΟΤΙ Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΣΕ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΦΕΣΩΣΟΥΝ ΜΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ, ΥΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ.
Με δυο λόγια:
- Η παγκόσμια διακυβέρνηση και η Νέα Τάξη.- Τα ντόπια τσιράκια της με προεξάρχοντα το θίασο των ανικάνων που υποτίθεται ότι κυβερνά.- Τα ΜΜΕ που αδίστακτα στηρίζουν τις προσπάθειες και των δύο.- Οι οικονομικά ισχυροί της γης και τα όργανά τους στην πολιτική εξουσία και τα Ευρωπαϊκά όργανα διοίκησης.
Έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε θέατρο επικίνδυνων πειραματισμών για τα παγκοσμιοποιημένα σχέδια τους, στην «πλανητική» ανασύνταξη που επιχειρούν.
Εστάλη απο http://ellinikoforum.blogspot.com

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΤΩΝΗ...ΚΟΥΚΙΑ ΣΠΕΡΝΩ

Συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ, Μάθιου Νίμιτς, είχε ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στη Ρηγίλλης.
Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 45 λεπτά και αμέσως μετά ο κ. Νίμιτς δήλωσε πως μίλησαν για τις διαπραγματεύσεις και αντάλλαξαν απόψεις.
Αμέσως μετά δηλώσεις έκανε ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ που είναι πλεόν άξιο απορίας με ποιά λογική η Ελληνική κυβέρνηση συνεχίζεται να τον αποδέχεται ως διαμεσολαβητή την στιγμή που εδω και μια 10ετία δεν έχει προσφέρει τίποτα και είναι γνωστό ότι είναι πλήρως ταυτισμένος με τις Αμερικανικές θέσεις. "Πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε στη λύση", απάντησε σε σχετικό ερώτημα ενώ με ένα χαμόγελο αντέδρασε όταν ρωτήθηκε αν θα φτάσουμε στη λύση σύντομα.
Και πως να μην χαμογελά όταν η "κόκκινη γραμμή" που ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ στον Ελληνικό λαό απο τον αποτυχημένο Καραμανλή έχει υιοθετηθεί πλήρως απο τον Γιωργάκη και μάλιστα είναι έτοιμος αν χρειαστεί να της αλλάξει και...χρώμα.
Τον Σαμαρα ούτε τον είδαμε ούτε τον ακούσαμε είναι βλέπετε λεπτές οι κομματικές ισσοροπίες.Τοσο λεπτές που μπροστά στο Μητσοτακέικο τι αξία να έχει η Μακεδονία;
Αντ αυτού αφου κάποιος έπρεπε να κάνει δηλώσεις εμφανίστηκε ποιός άλλος οΑβραμόπουλος: «Μία ονομασία για όλες τις χρήσεις» τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος, σημειώνοντας ότι το θέμα βρίσκεται σε μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή.
Σώπα ρε Αβραμόπουλε τι μας λες!!
Και για να έχουμε καλό ερώτημα γιατί δεν βγαίνει ο αρχηγός σου να μας πεί ΠΟΙΟ θα είναι αυτό το όνομα "για όλες τις χρήσεις";

ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΝ...ΛΥΚΟ ΝΑ ΦΥΛΑΞΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

Η "πανέξυπνη" εξωτερική πολιτική που μάλιστα έχει αναλάβει ο ίδιος ο πρωθυπουργός συνεχίζεται.Ζηλεύοντας την δόξα του μπαμπά όταν για όσους θυμούνται για ένα φεγγάρι ήταν πρωθυπουργός και Υπουργός Εθνικής Αμυνας μέχρι να "εκκαθαρίσει" το στράτευμα απο ανεπιθύμητους.Υπακούοντας σε αυτή την γραμμή ο νυν Υπουργός Εθνικής Άμυνας που αντι να φροντίσει ως οφείλει την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων Προσκάλεσε την Τουρκία για την αμοιβαία μείωση των στρατιωτικών εξοπλισμών μέσω του συνεδρίου "Ελλάδα- Τουρκία στον 21ο αιώνα".
"Και οι δύο χώρες βιώνουμε την οικονομική κρίση. Οι αμυντικές δαπάνες είναι δυσβάσταχτο βάρος. Έχουμε κάθε λόγο να ξεφύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο με τις λιγότερες απώλειες", δήλωσε ο υπουργός.
Δηλαδή ο άμεσα υπεύθυνος πολιτικά για την Άμυνα της χώρας σε επίσημο συνέδριο παραδέχεται παρουσία Τούρκων εκπροσώπων ότι είμαστε ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΙ.Απο κοντά και ο καριερίστας πολιτικός τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Αβραμόπουλος. "Είναι η ώρα να φέρουμε τους λαούς μας πιο κοντά, να μπούμε στα βαθιά νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να κολυμπήσουμε και όλοι γνωρίζουμε κολύμπι", δήλωσε.
Άραγε ποσο καιρό τα ακούμε αυτά;Και τι αποτέλεσμα είχαν;Τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Πόλης,τις βιαιοπραγίες σε βάρος του χριστιανικού πληθυσμού,την εισβολή στην Κύπρο,τα Ιμια και το θάνατο Ελλήνων αξιωματικών,την στρατιωτική συνεργασία Τουρκίας-Σκοπίων,τον ελλιμενισμό Τουρκικών πολεμικών στον Αυλώνα,τις καθημερινές παραβιάσεις τουρκικών μαχητικών πανω απο κατοικημένα νησιά κ.α.
Και έρχεται τωρα η επίσημη κυβέρνηση για μια ακόμα φορά και ζητά από το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα.Ειστε τόσο ηλίθιοι ή απλά προδότες τελικά;Δεν γνωρίζετε τις επιδιώξεις της Τουρκίας;
Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Τούρκος διπλωμάτης, Οσμάν Κουρουτούρκ, ο οποίος διετέλεσε πρεσβευτής της χώρας του στη Γαλλία και τη Γερμανία. Αναφέρθηκε στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας λέγοντας πως η κριτική που ασκούν κράτη - μέλη της Ε.Ε. στη χώρα έχουν μειώσει τον ενθουσιασμό του τουρκικού λαού.Κατι που μας αφήνει αδιάφορους ενω σύμφωνος με το πνεύμα των ημερών αυτός που προέρχεται απο φανατικά ισλαμιστικό κόμμα και με πρόσφατο παρελθόν στρατοκρατών εκτίμησε ότι οι Μέρκελ και Σαρκοζί δεν επιθυμούν την Τουρκία στην Ευρώπη επειδή δεν θέλουν να χάσουν τις ψήφους των...... "ακροδεξιών".

ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ...."ΕΜΠΑΡΓΚΟ" ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ

Δεν φτάνει που ανεχόμαστε επι τουλάχιστον μια 25ετία την ανθελληνική πολιτική των λαμογιών που κατ έκλεψαν την χώρα αναγκαζόμαστε τωρα να ανεχθούμε και τα προδοτικά τους σχέδια για μετατροπή της χώρας σε πολυπολιτισμική χαβούζα.
Υπηρέτες της Νεας Τάξης,υπάλληλοι των Φράγκων που προσπαθούν να στερήσουν απο τον Ελληνικό λαό και την τελευταία ελπίδα. Πρόθυμοι σύμμαχοι τους οι αιώνιοι απάτριδες "προοδευτικοί",οι κρατικοδίαιτες ΜΚΟ που πληρώνονται απο το υστέρημα του λαού για να μας συκοφαντούν στο εξωτερικό αλλά και οι "αναξιοπαθούντες" λαθρομετανάστες που μας φόρτωσαν στο σβέρκο με το έτσι θέλω.
Οι "μετανάστες" λοιπόν που στηρίζονται ΣΕ ΚΑΘΕ ενέργεια τους απο την κυβέρνηση,απο τις ΜΚΟ,απο την "αριστερή" κουλτούρα,απο την πλειονότητα των ΜΜΕ,απο την "προοδευτική" ανωμαλία και τους παγκόσμιους "ανθρωπιστές".Αποφάσισαν ότι θα πρέπει να ΤΙΜΩΡΗΣΟΥΝ τον Ελληνικό λαό με "εμπάργκο". "Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ για 24 ώρες! Καμία αγορά την 1η Μαρτίου". Με αυτό το σύνθημα το κίνημα "24 ώρες χωρίς εμάς" καλεί τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα να απόσχουν από κάθε οικονομική συναλλαγή για ένα ολόκληρο 24ωρο, ως μορφή αντίστασης "στα μηνύματα ξενοφοβίας και ρατσισμού αλλά και αντίδρασης στον αποκλεισμό των μεταναστών που ειρηνικά ζουν και εργάζονται" όπως γράφουν οι δημιουργοί της κίνησης στη σελίδα των σχεδόν 6.000 μελών στο Facebook.
Όπως αναφέρουν "Τα Νέα" δημιουργός της σελίδας είναι κάποιος Αλβανός που δηλώνει δημοσιογράφος ονόματι Νίκο Αγκο που μάλλον όπως πολλοί άλλοι ήρθε στην Ελλάδα ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ παραμένει ΠΑΡΑΝΟΜΑ,τον ΤΑΙΖΕΙ ο Ελληνικός λαός και ενδεχομένως να έχει και ΤΖΑΜΠΑ ιατρική περίθαλψη όπως η συντριπτική πλειοψηφία των "αναξιοπαθούντων".
"Πρόκειται για μια κίνηση που πρωτοξεκίνησε στην Αμερική το 2006, όταν χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους, οι μαθητές δεν πήγαν στα σχολεία, οι εργάτες στα εργοστάσια. Η Αμερική κλήθηκε να 'φανταστεί' τη ζωή της χωρίς τον Λατινοαμερικανό της" λέει.
Δεν αξίζει καν να μπούμε στο κόπο να χαραμίσουμε χρόνο για να εξηγήσουμε στον Αλβανό τις διαφορές ανάμεσα στις ΗΠΑ και την χώρα μας που είναι και πολλές. Εκείνο μόνο που θέλουμε να επισημάνουμε είναι αν μη τι άλλο η έκπληξη που προκαλεί μια τέτοια ενέργεια την στιγμή που η στάση της επίσημης κυβέρνησης απέναντι στους λαθρομετανάστες είναι αυτή που όλοι γνωρίζουμε με προεξάρχοντα τον "αυτοκράτορα" Χρυσοχοίδη και το 90% των πολιτικών που κρατούν τις καρέκλες.
Επειδή όμως εμείς ευχαρίστως μπορούμε να μπούμε στην "φαντασία" που προτείνει ο Αλβανός θα λέγαμε ότι ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ αλλά ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ μπορούμε να φανταστούμε μια Ελλάδα χωρίς τον Αλβανό της.Και μπορούμε να την φανταστούμε γιατί ΕΤΣΙ ΗΤΑΝ πριν 20 χρόνια όταν ο Ελληνικός λαός περνούσε καλύτερα,ζοριζόταν αλλά δουλειά έβρισκε,δεν χρωστούσε τα μαλλιοκέφαλα του,δεν έκανε τα σπίτια του φρούρια και σαφώς δεν είχε 10 και 20 χιλ, διαρρήξεις,ληστείες,φόνους και βιασμούς κάθε χρόνο.
Και κάτι τελευταίο ας υποθέσουμε ότι σε αυτή την κίνηση συμμετέχουν κάποιοι ανόητοι γραφικοί πλην όμως ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ.Και αυτή είναι η συμπεριφορά τους απέναντι σε μια χώρα που τους έχει να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτοι και που στην ουσία για χάρη τους έχει υποβαθμίσει τον Ελληνα πολίτη καθιστώντας τον πολίτη δεύτερης κατηγορίας .Οταν "νομιμοποιηθούν" απο τον Γιωργάκη ποια νομίζετε ότι θα είναι η δράση τους;

ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΑΠΟΙΚΙΑ

Ενα ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το απαξιωτικό ύφος και την προσβλητική συμπεριφορά που επιφύλαξαν οι ευρωπαίοι ελεγκτές προς τα στελέχη των υπουργείων τα οποία επιθεώρησαν πρόσφατα αποκαλύπτει σήμερα «Το Βήμα». Επιχειρώντας να καταστήσουν σαφές ότι πλέον το ελληνικό κράτος διοικείται από τις Βρυξέλλες, οι κοινοτικοί υπάλληλοι που επισκέφθηκαν την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Εσωτερικών ζήτησαν από τους γενικούς γραμματείς με τους οποίους συναντήθηκαν να πειθαρχήσουν άμεσα στις εντολές τους, προειδοποιώντας τους μάλιστα ότι σε διαφορετική περίπτωση «θα πουν του επιτρόπου να γράψει επιστολή στον Πρωθυπουργό» !
Οπως προκύπτει από τα πρακτικά της συζήτησης αυτής, οι κοινοτικοί υπάλληλοι κατηγορούν την Ελλάδα ότι διασπάθισε κονδύλια του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης 2007-2013, ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ, υπονομεύοντας το έργο, το οποίο κινδυνεύει τώρα με ακύρωση. «Δεν έχετε συναίσθηση σε τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα σας» επαναλάμβανε καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνάντησης ο προϊστάμενος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Σεσίλιο Ορέλιο, απευθυνόμενος σε πέντε γραμματείς των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας και Δικαιοσύνης ( Εφη Μπεργελέ, Στ. Γκρίτζαλη , Ν. Γεωργαράκη, Θ. Τσέκο ), στη σύμβουλο του υπουργού Οικονομικών κυρία Κλαουδάτου και σε μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης. «Θέλω να που πείτε τώρα πού πήγαν τα λεφτά μου» έλεγε με οργίλο ύφος, αφήνοντας παράλληλα υπόνοιες για σκάνδαλα γύρω από τη διαχείριση του Προγράμματος.
O προϊστάμενος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απειλούσε μάλιστα τους παρισταμένους ότι θα ζητήσει από τον επίτροπο να στείλει επιστολή στον πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου ζητώντας ευθύνες για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας. «Σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, την εφαρμογή των οποίων πρέπει να παρακολουθώ ως κοινοτικός υπάλληλος» , είπε, «πρέπει να απαντήσετε για την επιτάχυνση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση ως τις 15 Μαρτίου 2010. Αν ως τις 30 Μαρτίου δεν έχω ικανοποιηθεί θα ζητήσω από τον επίτροπο να γράψει στον Πρωθυπουργό σας ότι δεν υπάρχει πρόοδος». Ο πορτογάλος προϊστάμενος της Επιτροπής, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συνάντησης τα οποία έχει στη διάθεσή του «Το Βήμα», επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση διότι το Πρόγραμμα δεν είναι συμβατό με το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. «Στο μέλλον», του είπε «στις αναφορές για την πρόοδο του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα πρέπει να αναφέρεστε και στο ΠΣΑ επειδή, σύμφωνα με το έγγραφο που υποβάλατε στην ΕΕ, αυτό περιέχει και το αναθεωρημένο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι πρόγραμμα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και όχι για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, η οποία αποτελεί εργαλείο για τη συνολικότερη μεταρρύθμιση της διοίκησης». «Τι γίνεται με τα έργα-σημαίες;» ρωτούσε ο κ. Ορέλιο, ο οποίος μιλούσε συνήθως και εκ μέρους των τεσσάρων ακόμη ελεγκτών που μετείχαν στη συνάντηση. «Μην έλθετε σε πέντε μήνες και μας πείτε ότι θα τα αλλάξετε. Λέτε ότι θα αντικαταστήσετε το έργο για τα Κέντρα Τεκμηρίωσης και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησηςαλλά δεν γνωρίζετε με τι, ούτε μπορείτε να αναφέρεστε σε δράσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου». «Υπάρχει αντίφαση σε αυτά που λέτε» τόνιζε στους παρευρισκομένους χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι. Και όταν του παρατηρήθηκε ότι η συνάντηση δεν μπορεί να συνεχιστεί σε αυτό το ύφος και ότι το κλίμα που μεταφέρει είναι εχθρικό προς τη χώρα μας, ο προϊστάμενος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε σαρκάζοντας: "Θέλετε να σας μιλήσω ευγενικά. Ωραία λοιπόν. Πέστε μου, δημιουργείτε ή όχι πρόβλημα αξιοπιστίας;".
Οι ελεγκτές δεν δίστασαν ακόμη να αφήσουν υπόνοιες και για σκάνδαλα γύρω από τη διαχείριση του Προγράμματος για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, είχε ξεκινήσει από την κυβέρνηση της ΝΔ αλλά η απορροφητικότητα τα δύο πρώτα χρόνια (2007 και 2008) ήταν μηδαμινή, γεγονός που σημαίνει ότι αν η χώρα μας δεν απορροφήσει ως το τέλος του 2010 περίπου 132 εκατ. ευρώ τότε θα χάσει όλα τα χρήματα που έχουν εγκριθεί ως σήμερα. "Μιλάτε για πρόβλημα ρευστότητας" είπε ο κοινοτικός προϊστάμενος στους παρευρισκομένους, όταν του είπαν ότι το κράτος δεν διαθέτει τα αναγκαία κονδύλια. "Να μου πείτε εγγράφως τι κάνατε τις προκαταβολές, πού τις χρησιμοποιήσατε".

ΑΠΙΘΑΝΕΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ο υπουργός Δημόσιας Διοίκησης της Σερβίας, Μίλαν Μάρκοβιτς, απέρριψε το ενδεχόμενο ανταλλαγής εδαφών με το Κόσοβο. "Δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε τα δικά μας εδάφη, με δικά μας", δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μάρκοβιτς, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα "Βέτσερνιε Νόβοστι" σχολιάζοντας σχετικές προτάσεις που έγιναν πρόσφατα από αλβανικούς πολιτικούς κύκλους.
Την ιδέα της ανταλλαγής εδαφών υποστηρίζουν κυρίως, οι πολιτικοί ηγέτες των Αλβανών στη νότια Σερβία οι οποίοι ζητούν την προσάρτηση της κοιλάδας του Πρέσεβο στο Κόσοβο με αντάλλαγμα την παραχώρηση εδαφών του βορείου Κοσόβου στη Σερβία.
Η πρόταση αυτή ποτέ δεν έλαβε επίσημο χαρακτήρα ωστόσο, συχνά τελευταία εκφράζεται από πολιτικούς εκπροσώπους των Αλβανών. Πρόσφατα ο πρόεδρος της βουλής του Κοσόβου Γιακούμπ Κρασνίτσι, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποτελέσει η ανταλλαγή εδαφών λύση για την οριστική διευθέτηση των σερβοαλβανικών σχέσεων. Το Βελιγράδι απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε συζήτηση επ' αυτού. Ωστόσο η στάση της σερβικής πολιτικής ηγεσίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη γνωμοδοτική απόφαση του διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης.
Η Σερβία όπως είναι γνωστό προσέφυγε στο δικαστήριο αυτό ζητώντας να εκτιμηθεί με βάση το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου. Στην περίπτωση που η γνωμάτευση του δικαστηρίου δεν δικαιώσει πλήρως τη Σερβία και αφήσει περιθώρια "διπλής ερμηνείας" όπως πολλοί αναλυτές εκτιμούν τότε το επίσημο Βελιγράδι θα αναγκαστεί να αναθεωρήσει τη στάση του.Κατι που σημαίνει μια πιθανή διχοτόμηση του Κοσόβου και τουλάχιστον προσάρτηση των εδαφών στα οποία κατοικεί η Σερβική μειονότητα.

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΕ ΤΟΥΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ;

Σε απίστευτα αλληλοκαρφώματα καταφεύγουν πλέον αμερικανικές κι ευρωπαϊκές τράπεζες, σχετικά με το ρόλο που έπαιξαν στις κερδοσκοπικές πιέσεις σε βάρος της ελληνικής οικονομίας.
Μόλις στις αρχές της εβδομάδας, η γαλλική εφημερίδα Λιμπερασιόν αναφέρονταν στο διπλό παιχνίδι της Goldman Sachs, που έφερε την Ελλάδα στα σημερινά δημοσιονομικά της επίπεδα, ενώ σήμερα οι New York Times απαντούν ότι τη ζημία δεν την έκαναν μόνο αμερικανικές τράπεζες, αλλά κι ευρωπαϊκές.
Και κατονομάζει αρκετές από αυτές (UBS, Credit Swiss, ΒΝΡ-Paribas, Deutsche Bank κλπ), ως πρωταγωνίστριες στο ελληνικό δράμα.
Το οποίο, όψιμα, ήρθε να παραδεχθεί και η Γερμανίδα καγκελάριος κ. Άνγκελα Μερκελ, η οποία παραδέχθηκε σήμερα ότι η Ελλάδα μπήκε στο στόχαστρο κερδοσκόπων.
Το ερώτημα όλων μας είναι ποιος... προσκάλεσε τους κερδοσκόπους στην χώρα μας;
Εμείς με τ' άρθρα μας και τις δημοσιεύσεις εδώ και πολύ καιρό απαντήσαμε σ' αυτό το ερώτημα και οι τακτικοί αναγνώστες μας το γνωρίζουν!
Το κομβικό σημείο για την σημερινή κατάσταση της οικονομίας ήταν τα δύο διαδοχικά Υπουργικά Συμβούλια ( τέλος Οκτωμβρίου και αρχές Νοεμβρίου ) της κυβέρνησης του ΠαΣοΚ στα οποία ο Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε, παρουσία των ΜΜΕ και της τηλεόρασης:
Πρώτον ότι "Η Ελληνική Οικονομία είναι υπό πτώχευση" και
δεύτερον η δήλωση του στο αμέσως επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο ότι "Για πρώτη φορά από το 1974, λόγω της κατάστασης της Οικονομίας μας, κινδυνεύουν τα Κυριαρχικά μας Δικαιώματα"!
Οι δηλώσεις αυτές έκαναν τον γύρο όλου του κόσμου σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα!
Μέχρι τότε τα spread των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ήταν στις 150 - 160 μονάδες βάσης και τα επιτόκια στο 1,6 - 2%. Αμέσως μετά ακολούθησε το ράλι των spreed και των επιτοκίων που όλοι γνωρίζουμε, αλλά δεν γνωρίζουμε που, πότε και πως θα σταματήσουν...
Σήμερα το spread είναι πάνω από τις 360 μονάδες αφού είχαν ξεπεράσει και τις 400 μονάδες, αρχές του 2010, όταν το Ελληνικό Δημόσιο δανείσθηκε τα 8 δις ευρώ με επιτόκιο κοντά στο 7%, όταν τον Δεκέμβριο του 2009, το επιτόκιο ήταν 2,30% και τα spread στις 230 μονάδες!
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την επιθυμία της Κυβέρνησης να παρουσιάσει υψηλότερο Δημόσιο Χρέος, απ' ότι είχε παρουσιάσει η προηγούμενη κυβέρνηση και την μετέπειτα ανακάλυψη των αλχημειών της περιόδου 2000-2001, με την Goldman Sachs, μας έφεραν στο χείλος της καταστροφής!
Εστάλη απο http://emprosdrama.blogspot.com

ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΕΛΕΓΧΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΟΦΗ ΕΛΕΓΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Η αστυνομία τροφίμων στις ΗΠΑ, ποινικοποιεί την βιολογική καλλιέργεια και την ιδιωτική - Ο νόμος HR 875.Η Νέα Τάξη Πραγμάτων προσπαθεί να σκλαβώσει με κάθε μέσο την ανθρωπότητα.Γνωρίζουν οτι οταν ελέγχεις την τροφή, ελέγχεις απόλυτα τους ανθρώπους.Στις ΗΠΑ λοιπόν, προσπαθούν να περάσουν νόμο που θα απαγορεύει την ιδιωτική καλλιέργεια απο μεμονωμένα άτομα. Η νομοθεσία αυτή στοχεύει ξεκάθαρα στην ιδιωτική καλλιέργεια και ζωοτροφία, που αποσκοπεί στο να έχει ο άνθρωπος τα προς το ζείν σε περιόδους οικονομικής ένδειας και έλλεψης αγαθών.Σε όποιον έχει κήπο στην αυλή του σπιτιού του ή κάποιο μέρος όπου εκτρέφει για ιδιωτική χρήση ζώα, θα του επιβάλλεται πρόστιμο.
Θεσπίζει συγκεκριμένους τρόπους παραγωγής τροφίμων. Όποιος δεν καλλιεργεί με τις «νόμιμες» μεθόδους θα διώκεται. Αυτό το νομοσχέδιο έχει τεθεί στο συμβούλιο των επιτρόπων και θα δούμε στο άμεσο μέλλον αν ψηφιστεί. Αν μια τέτοια νομοθεσία περάσει, θα είναι καταστροφική για τον απλό κόσμο γιατι έτσι οι άνθρωποι θα είναι ανήμποροι να προστατευτούν σε μια περίοδο κρίσεως.Η νομοθεσία αυτή όμως είναι «ευλογία» για τα μεγάλα εργοστάσια καλλιέργειας όπως η Mosanto, η ADM και η Sodexo Tyson.Θα επηρεάσει όποιονδήποτε παράγει τρόφιμα, ακόμα και εάν δεν τα πωλούν αλλά μόνο τα καταναλώνουν. Θα θέσει κυριολεκτικά όλους τους ανεξάρτητους αγρότες και τους παραγωγούς τροφίμων εκτός της αγοράς, λόγω των τεράστιων χρηματικών ποσών που χρειάζονται για να συμμορφώνονται προς τις γεωργικές μεθόδους παραγωγής των εργοστασίων.Εάν οι άνθρωποι επιλέξουν να καλλιεργήσουν χωρίς χρήση των βιομηχανικών πρότυπων, όπως τα χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα θα υπόκεινται σε ποικιλία παρενοχλήσεων από αυτό το εντελώς νέο οργανισμό που ποτέ δεν προυπήρξε. Σωστά, μια ολόκληρη νέα κυβέρνητική οργανωση συστήνεται απλά και μόνο για την αστυνόμευση των τροφίμων, φυσικά για την της προστασία μας.
Σημεία κινδύνου:-Νομικά δεσμεύει τα κρατικά υπουργεία γεωργίας και καλλιέργειας προς την εφαρμογή των ομοσπονδιακών κατευθυντήριων γραμμών που αποτελεσματικά θα στερήσει από την κρατική εξουσία να κάνει τίποτα άλλο από το να ασκεί αστυνόμευση στα τρόφιμα για χάρη της ομοσπονδιακής διεύθυνσης.-Στην ουσία ποινικοποιεί τη βιολογική γεωργία, αλλά δεν χρησιμοποιεί τον όρο βιολογική.-Επηρεάζει οποιονδήποτε καλλιεργεί τρόφιμα, ακόμα και αν δεν τα πωλεί αλλά τα καταναλώνει.-Επηρεάζει οποιονδήποτε που παράγει κρέατα κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των άγριων θηραμάτων.-Η νομοθεσία αυτή έχει τόσο ευρύ πεδίο ισχύος που κάθε μορφή καλλιέργειας ή παραγωγής τροφίμων μπορεί να καθίσταται παράνομη.
Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες που είναι περίεργο αναλογιζόμενοι το μέγεθος της νομοθεσίας.-Στο τμήμα 103 είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου για την διοικητική πτυχή της νομοθεσίας. Θα επιτρέψει το διορισμό μονίμων υπαλλήλων μέσα από εργοστάσια γεωργίας και καλλιέργειας και τα καρτέλ και ο χαρακτηρισμός τους ως εμπειρογνώμονες που θα τους επιτρέπει να καθορίζουν και να ερμηνεύσουν τη νομοθεσία.Τίνος το μέρος νομίζετε ότι πρόκειται να πάρουν;-Στο τμήμα 206 ορίζει τι θα πρέπει να θεωρείται ως εγκατάσταση παραγωγής τροφίμων και ποια θα είναι τα μέτρα που θα πρέπει να επιβληθούν στις εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων.Η διατύπωση της νομοθεσίας έχει τόσο ευρεία ισχύ ώστε ακόμα και για τον κήπο στην πίσω αυλή θα μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο και περισσότερα.-Στο τμήμα απαιτείται το Υπουργείο Γεωργίας και Καλλιέργειας να ενεργεί ως αστυνομία τροφίμων και να επιβάλει τις απαιτήσεις παραγωγής τροφίμων. Αυτό στερεί τη δύναμη του κράτους και αποτελεί παραβίαση της 10ης τροποπολογίας του Συντάγματος (των ΗΠΑ αλλά και των περισσοτέρων).
Μήπως ο Στάλιν δεν πολιτογράφησε γεωργικές μεθόδους παραγωγής που επέτρεπαν στη διοίκησή του να αποκτήσει τον έλεγχο της προμήθειας τροφίμων;Μήπως ο Στάλιν δεν χρησιμοποίησε τα τρόφιμα για τον έλεγχο του λαού;Με αυτή τη νομοθεσία προχωρούν στην φίμωση των υπουργών σχετικά με το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να πούν στον λαό, συνταγματολογεί κανόνες που θα αναγκάζουν τους ανθρώπους να βασίζονται αποκλειστικά στην κυβέρνηση,ενώ αυτοί θα ασκούν τον έλεγχο των χρημάτων και των τροφίμων. Και πως ονομάζεται αυτό; Δικτατορία και απόλυτος έλεγχος.Ένα πράγμα για το οποίο είμαι σίγουρος είναι πως ελάχιστοι,αν υπάρχουν κάποιοι,έχουν διαβάσει την νομοθεσία και όταν το θέμα έρθει προς ψήφιση είναι,περισσότερο απο πιθανό οτι θα λάβουν υπόψην τους τη γνώμη κάποιου άλλου για το πως θα ψηφίσουν.Το άλλο για το οποίο είμαι πολύ σίγουρος είναι οτι,αυτή η νομοθεσία έχει συνταχθεί απο λομπίστες και ειδικούς της βιομηχανίας.
Εστάλη απο http://wwww.schizas.com

ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΥΓΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ

Έχουν πέσει πλέον οι μάσκες της... δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ και του Χρυσοχοϊδη. Το χθεσινό περιστατικό με τις ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ... προληπτικές προσαγωγές Ελλήνων πολιτών που το μόνο τους παράπτωμα είναι ότι αντιδρούν στα σχέδια της πράσινης παρεούλας που παριστάνει τον υπέρμαχο της δημοκρατίας (κατά τα άλλα η επταετία ήταν χούντα για τους "δημοκράτες") είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Οι Έλληνες που χθες ΠΑΡΑΝΟΜΑ προσήχθησαν (είχαν όλοι μαζί τους ταυτότητες) προκειμένου να τρομοκρατηθούν και να ασκηθεί πίεση σέ κατοίκους της Πλατείας Αμερικής που κατέβηκαν στην προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο ότι στην Ελλάδα του ΠΑΣΟΚ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΕΣΘΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!
Οι "δημοκράτες" προσήγαγαν ακόμη και γυναίκα με κατάκοιτη μάνα που δεν έχει άλλον στον κόσμο! Παρά τη γνωστοποίηση του θέματός της στην Αστυνομία που τον ανθρωπισμό της ξέρει μόνο να τον επιδεικνύει και να τον διαφημίζει στον... "Μήτσο την φωνή" και στον.... Χιλιανό λαθρομετανάστη! Μόνο ποδήλατα δεν έφεραν για να προσάγουν τους Έλληνες στη ΓΑΔΑ για... εξακρίβωση στοιχείων! Των στοιχείων που ανέγραφαν οι ταυτότητές τους και με ένα μόνο σήμα απο τον ασύρματο του περιπολικού μπορούν να διασταυρώσουν! Το γελοίο της υπόθεσης είναι πως με αυτά που κάνουν ΠΕΙΣΜΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ που δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Φανταστείτε ότι χθες την ώρα που έφτασαν οι προσαχθέντες στη ΓΑΔΑ τραγούδαγαν εμβατήρια και έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο.
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΔΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ
Αμέσως μόλις έγιναν γνωστές οι προσαγωγές (εκτός απο τον εκδότη του "Στόχου" Σάββα Χατζηπαρασκευά προσήχθησαν Νομαρχιακή Σύμβουλος Αθηνών, Τομεάρχης Β3 της Νομαρχιακής της ΝΔ η Χριστίνα Σιδέρη, το Μέλος του Πολιτικού Γραφείου της "Δημοκρατικής Αναγέννησης" Ηλίας Λέντζος και το Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΚΙ και της Επιτροπής Εθνικής Σωτηρίας,Τάσσο Χατζηπαράσχου) κινητοποιήθηκαν πολιτικοί αρχηγοί. Τηλεφωνήματα έγιναν απο τον Πρόεδρο της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά, τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ Γιώργο Καρατζαφέρη, τον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αναγέννησης Στέλιο Παπαθεμελή, τον Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο, τον Μάκη Βορίδη, τον Μπάμπη Καραθάνο και δεκάδες άλλους που ήθελαν να ενημερωθούν για το λόγο προσαγωγής. Μήπως θέλετε να μάθετε τι πληροφορίες έδωσε ακόμη και ο ίδιος ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ; Ότι πρόκειται για... χρυσαυγίτες!
Δεν θα αναφερθούμε στο γεγονός ότι προφανώς οι χρυσαυγίτες για το καθεστώς ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες οι οποίοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Θα αναφερθούμε όμως στην εσκεμμένη παραπληροφόρηση απο την ίδια την Αστυνομία ακόμη και σε πολιτικούς Αρχηγούς. Που σημαίνει πως είτε πρόκειται για απόφαση του ίδιου του Αρχηγού, είτε οι υπηρεσίες που τον ενημερώνουν είναι τουλάχιστον για κλάματα! Να σας θυμίσουμε ότι στην πρόσφατη προσαγωγή του Δημήτρη Παπαγεωργίου οι ίδιοι άνθρωπο της ΓΑΔΑ καθησύχαζαν όσους ζητούσαν πληροφορίες λέγοντας πως είναι μια χαρά στην υγεία του, ενώ είχε 8 ράμματα στο κεφάλι!Η απαράδεκτη στάση της ΕΛΑΣ έκανε έξω φρενών τον Σαμαρά ο οποίος -έχοντας καλύτερες πληροφορίες απο τους "κλαρούχους" που περιμένουν προαγωγές υπακούοντας με κάθε προθυμία στους πολιτικούς προϊσταμένους τους- αναρωτήθηκε εάν στην Ελλάδα απαγορεύεται το συναθροίζεσθαι και απο πότε! Μετά απο ώρες ταλαιπωρίας άρχισαν σιγά- σιγά να αφήνουν ελεύθερους τους Έλληνες, κρατώντας τελικά μόνο τον εκδότη του "Στόχου" επικαλούμενοι ότι έχει αποφάσεις για τις οποίες μέχρι αργά το βράδυ δεν ενημέρωναν ποιες είναι! Σε λίγη ώρα θα έχουμε νεότερα μιας και θα μας... επιτρέψουν να δούμε τον ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΑΚΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ εκδότη του "Στόχου". Μέχρι τότε ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ. ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΥΓΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΕ!
Εστάλη απο http://egersis.blogspot.com

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ECONOMIST

Aκολουθεί απόσπασμα της συνέντευξης του πρωθυπουργού στο http://www.economist.com/ και στο δημοσιογράφο Βruce Clark.
BRUCE CLARK: Επειδή πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να βρεθεί η Ελλάδα σε κατάσταση να μην έχει άλλη επιλογή, από το να επιτρέψει είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στο ΔΝΤ ακόμη, να αναλάβει ουσιαστικά τον έλεγχο της οικονομίας, πιστεύετε πραγματικά ότι αυτό μπορεί να αποφευχθεί;Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Έχω πει πολλές φορές ότι, όταν φτάσετε σε μια κατάσταση, όπως αυτή στην οποία έχουμε φτάσει εμείς - και γι' αυτό κατακρίνω την προηγούμενη κυβέρνηση - το αποτέλεσμα είναι ότι χάνετε, κατά κάποιο τρόπο, το κυρίαρχο δικαίωμα να λαμβάνετε τις δικές σας αποφάσεις για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η οικονομία σας. Γι’ αυτό καλούμαστε να λάβουμε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες και συχνά οδυνηρές αποφάσεις, προκειμένου να αποκαταστήσουμε τη ικανότητα της χώρας να επιλέγει το δικό της μέλλον, προφανώς μέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιμης διακυβέρνησης και βιώσιμων οικονομικών αποφάσεων. Γι’ αυτό άλλωστε, μιλάμε για μια οικονομία, η οποία χρειάζεται να αναμορφωθεί. Μιλάμε για μια πράσινη οικονομία, μιλάμε για έναν τουρισμό πιο ποιοτικό, για την επιστροφή στην μεσογειακή ελληνική διατροφή, ως βασικό παράγοντα για τις εξαγωγές, ώστε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί σε αυτό τον τομέα. Και μιλάμε και για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, ώστε να ενισχυθούν πραγματικά οι επενδύσεις στην Ελλάδα, επειδή υπάρχουν πολλοί που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα.Αυτοί είναι λοιπόν οι τομείς όπου πιστεύω ότι θα γίνουν οι διαρθρωτικές αλλαγές, δημιουργώντας έτσι την απαιτούμενη εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία..
BRUCE CLARK: Για να αντιμετωπίσετε προβλήματα βαθιά ριζωμένα, όπως η διαφθορά, ίσως απαιτηθεί να κάνετε πράγματα που θα είναι εντυπωσιακά. Μπορούμε να περιμένουμε εντυπωσιακά μέτρα; Μπορούμε να αναμένουμε διώξεις; Μπορούμε να αναμένουμε έρευνες σε υψηλό επίπεδο, προκειμένου να εξαλειφθεί πραγματικά αυτό το πρόβλημα και να τρομάξουν όσοι υποθάλπουν τη διαφθορά;
Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ναι, και έχουμε ήδη λάβει πολύ σημαντικά μέτρα, όπως παραδείγματος χάρη, στο θέμα της διαφάνειας. Επειδή όντως είχαν παραποιηθεί τα στοιχεία, και η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε κάτι τρομερό, θα υπάρξει κοινοβουλευτική εξέταση για το θέμα αυτό. Ταυτόχρονα, όμως, επιφέραμε ουσιαστική αλλαγή, με τη δημιουργία μιας πραγματικά ανεξάρτητης Στατιστικής Υπηρεσίας, στο συμβούλιο της οποίας θα συμμετέχει μέλος της Εurostat. Θα συσταθεί ένα δεύτερο όργανο στη Βουλή, το οποίο θα ελέγχει την υπηρεσία αυτή, καθώς και την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Συνεργαζόμαστε με διεθνείς συμβούλους, για να αλλάξουμε τον τρόπο κατάρτισης του προϋπολογισμού μας. Κάθε υπογραφή που έχει σχέση με χρήματα θα εμφανίζεται στο Διαδίκτυο, έτσι ώστε να υπάρχει δημόσιος έλεγχος.. Σχόλιο:Τι είπε πάλι ο ποιητής, θα μου πείτε μπορεί να μην είναι σωστή η μετάφραση...
Μίλησε για τη δημιουργία μιας πραγματικά ανεξάρτητης Στατιστικής Υπηρεσίας.Αυτή η αλλαγή και η στροφή στην ανεξαρτησία της στατιστικής, θα μας στοιχίζει 485.000 ευρώ παραπάνω τον χρόνο. Καλή η Στατιστική αλλά "ακριβή".....
Ξεκινήσαμε από τις ιδιαίτερα δύσκολες και συχνά οδυνηρές αποφάσεις, προκειμένου να αποκαταστήσουμε τη ικανότητα της χώρας.... και καταλήξαμε που;;
Να μιλάμε για μια πράσινη οικονομία, για έναν τουρισμό πιο ποιοτικό, για την επιστροφή στην μεσογειακή ελληνική διατροφή.
Θα τρελαθούμε τελείως, τι δουλειά έχουν τα μέτρα τα οδυνηρά, η απώλεια της εθνικής κυριαρχίας, με την μεσογειακή διατροφή;Δηλαδή άν τρώμε αγγουράκια (που τρώμε), τζατζίκι και mouzaka, θα γίνουμε πλούσιοι, θα μειωθεί τό έλλειμα και το χρέος, θα μειωθεί η ανεργία;Πάντως το λάδι βοηθάει όντως για την "χρήση" του αγγουριού....
Μεσογειακή διατροφή δια πάσα νόσο και ασθένεια.....

Η ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΦΡΙΚΗ ΤΩΝ "ΕΘΝΟΣΩΤΗΡΩΝ"

Η Γλώσσα των δημοσκοπήσεων είναι η ιδιοτελής συρρίκνωση της κοινωνικής πραγματικότητας. Είναι μια γλώσσα που αποτελεί μέρος μιας γενικής τεχνικής φενακισμού, η οποία συνίσταται στη μεγαλύτερη δυνατή σχηματοποίηση της κοινωνικής αταξίας και πολυχρωμίας.
Η γλώσσα δεν είναι ποτέ «αθώα». Η γλώσσα αυτή αποξηραίνει την πραγματικότητα από τους ζωικούς χυμούς της, την αφυδατώνει από κάθε κοινωνική διεργασία και συλλογικό συναίσθημα, την τεμαχίζει σε αφηρημένες ηθικές αρχές και μέσα από αυτή τη διαίρεση απομονώνει εκείνο που θέλει να προβάλει. Συστατικό, συνεπώς, γνώρισμα αυτής της γλώσσας είναι η αντιεπιστημονική και αντιδραστική νοοτροπία του τεμαχισμού και της απλοποίηση του όλου:
Το σκόρπισμα της ολότητας σε άτομα και του ατόμου σε ουσίες. Η ίδια, λοιπόν, η φιλοσοφία των δημοσκοπήσεων, συνίσταται στην κατάφορη παραχάραξη και αλλοίωση της πραγματικότητας. Αυτή η «φιλοσοφία» της παραχάραξης, σήμερα έχει πάρει ολοκληρωτικές και αυθάδεις μορφές, με «έδρα» την κεντρική προπαγανδιστική μήτρα της παραχάραξης και της απάτης: Τα ΜΜΕ και το τηλεθέαμα.
ΣΗΜΕΡΑ, η «επιστήμη» της απόκρυψης και αλλοίωσης της πραγματικότητας, καθώς και της θηριώδους απάτης, έχει φτάσει να κατασκευάζει και να σκηνοθετεί δημοσκοπικά θεάματα, ολοκληρωτικά υποταγμένα στις άμεσες ανάγκες του καθεστώτος.
ΣΗΜΕΡΑ ζούμε την τρομοκρατική, δημοσκοπική πλύση κατασκευής «συναίνεσης». Οι «στημένες» δημοσκοπήσεις εκβιάζουν τρομοκρατικά τον ελληνικό λαό να αποδεχτεί το θάνατό του: Τα ποικίλα εφιαλτικά μέτρα και σχέδια των εκτελεστών συμβολαίων, της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.Επιχειρούν, με καθημερινές νεροποντές δημοσκοπήσεων, να μας πουν ότι ο ελληνικός λαός στη συντριπτική του πλειοψηφία ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ τα σκληρά μέτρα.
Σύμφωνα με τα ευρήματά τους εμφανίζουν περίπου τα εξής:α). Σχεδόν το 60% των εργαζομένων εμφανίζονται να θεωρούν ότι τα μέτρα της κυβέρνησης (αυτά δηλαδή με τα οποία τους κόβει τους μισθούς, τους αυξάνει την ηλικία συνταξιοδότησης, τους ρημάζει στους φόρους κλπ.) είναι «προς τη σωστή κατεύθυνση» (!).β. Το 75% εμφανίζεται ότι ήθελε να παρθούν τέτοια μέτρα νωρίτερα (!) και να διαμαρτύρεται (!) γιατί «καθυστέρησαν αδικαιολόγητα».γ). Κάπου το 75% εναντιώνεται σε απεργίες, κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες και αντίθετα εμφανίζεται να επιζητεί «αναστολή κοινωνικών αγώνων» για να περάσουν τα μέτρα (αυτά δηλαδή που τους κόβουν τους μισθούς, τους αυξάνουν τους φόρους, τους οδηγούν σε σύνταξη μετά θάνατον κλπ.)…
Τέτοιες χονδροειδείς και ασύστολες ψευδολογίες μας αραδιάζουν, τόσους αβυσσαλέους παραλογισμούς. Αφού, λοιπόν, είναι τόσο συντριπτικά τα ποσοστά υπέρ των κυβερνητικών μέτρων και όλος, σχεδόν, ο ελληνικός λαός επικυρώνει το θάνατό του και τη διάλυση της ελληνικής κοινωνίας, ΓΙΑΤΙ δεν κάνουν ένα δημοψήφισμα για να δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος;Θα «ξύσουμε» όμως λίγο της μνήμη μας πάνω σε αυτό το θέατρο της απάτης και των εκβιασμών που παίζεται με τις δημοσκοπήσεις. Η μνήμη είναι το πιο ισχυρό όπλο…ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:α) Βάσει δημοσκοπήσεων ήταν που ο ΣΥΝ του 3% εμφανιζόταν σαν ένα κόμμα του 18% και του 20%…β) Βάσει δημοσκοπήσεων ήταν που η ΝΔ «είχε κερδίσει» τις εκλογές το 2000, αλλά τελικά τις κέρδισε το ΠΑΣΟΚ…γ) Βάσει δημοσκοπήσεων ήταν που οι εκλογές του 2004 θεωρούντο «ντέρμπι», αλλά τις έχασε το ΠΑΣΟΚ «με τα τσαρούχια»…δ) Βάσει δημοσκοπήσεων ήταν που η διαφορά των 3 μονάδων στις εκλογές του 2009 αποδείχτηκε πάνω από 10 μονάδες στην κάλπη…Βεβαίως η λοβοτομή που υφίστανται τα λαϊκά στρώματα εδώ και τέσσερις μήνες, αναμφίβολα επηρεάζει κάποια λαϊκά στρώματα. Ακριβώς και γι’ αυτό μας κατακλύζουν αυτές οι τρομοκρατικές και εκβιαστικές δημοσκοπήσεις.Άλλο, ωστόσο, ο τρομοκρατικός επηρεασμός κάποιων λαϊκών στρωμάτων και άλλο τα ποσοστά «χούντας» (!) , τα οποία παρουσιάζουν τον ελληνικό λαό σαν υπέρμαχο τού «σφάξε με αγά μου ν’ αγιάσω».
Τα τρομοκρατικά κλειδιάΌλη αυτή η καταιγιστική απάτη αποκαλύπτεται από την τρομοκρατική της μεθοδολογία. Η μέθοδος αυτή συμπυκνώνεται στην τρομοκρατική σημειολογία λέξεων -κλειδιά:«Χρεοκοπία», «καταστροφή», «Τιτανικός», «εντατική», κ.λπ.Λέξεις – κλειδιά μιας ακατάσχετης προπαγάνδας που θέλει να επιβάλει το «μύθο» ότι τα κυβερνητικά μέτρα είναι «αναγκαία», «σωτήρια», «επιβεβλημένα», «εθνικά», «πατριωτικά» κι άλλα τέτοια ηχηρά παρόμοια.Ξαφνικά μας προέκυψαν άπαντες «πατριώτες» και «σωτήρες» της εθνικής οικονομίας.
Οι ανελέητοι καταστροφείς του ελληνικού έθνους (αφανίζουν κάθε τι μου μυρίζει «εθνικό»), όλοι αυτοί που δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο και έχουν ξεπουλήσει οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές δομές τους ελληνικού έθνους, όλοι αυτοί που έχουν διαλύσει και ισοπεδώσει την ιστορική μας υπόσταση και τους συνεκτικούς ιστούς της ελληνικής κοινωνίας, που έχουν καταστήσει την ελληνική κοινωνία ένα φέρετρο και κατεχόμενη από τις στρατιές αλλοδαπών δούλων και μαφιών, όλοι αυτοί και οι πατριδοκάπηλες «τσόντες» τους, ξαφνικά μιλάνε για την «πατρίδα» και τη «σωτηρία» της…ΟΙ κυνικοί και θηριώδεις δολοφόνοι της πατρίδας και της εθνικής, κοινωνικής μας υπόστασης μεταμορφώθηκαν σε φανατικούς «πατριώτες» και «σωτήρες» της ελληνικής κοινωνίας.Στην πρωτοπορία αυτής της «Εθνικής Σωτηρίας» τα ΜΜΕ: Οι «νταβάδες» και τα τσιράκια τους…Η οργή πολλαπλασιάζεται από την αηδία και τη φρίκη…
Eστάλη απο http://greeknation.blogspot.com

H EUROBANK ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΞΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε απίστευτη ενέργεια εξευτελισμού τις αξιοπρέπειας των Ελλήνων πολιτών προχωρισε η τράπεζα Euro bank .
Αφού λοιπόν το θέμα με της εισπρακτικές εταιρίες πήρε μεγάλες διαστάσεις …. και έστω λίγο ενημερώθηκαν οι πολίτες ότι μπορούν απλός να μην δίνουν καμιά σημασία σε αυτού του είδους της εταιρίες , η Euro bank πούλησε όλες τις οφειλές δανείων τις οποίες είχε σε ξένη εταιρία με έδρα το Λουξεμβούργο .Η εταιρία είναι η ZEUS Recovery Fund S.A οι οποία ξεκίνησε το κυνήγι με τηλεφωνήματα, ενοχλήσεις και επιστολές τρομοκρατίας για να εισπράξει τα χρήματα, τα οποία βέβαια αγόρασε από την ....
....Euro bank έναντι αγνώστου ποσού μέχρι σήμερα .
Δεν φτάνει που έχουν χρέωση την πατρίδα μας λοιπόν……. τώρα χρεώνουν και των κάθε ένα ξεχωριστά σε ξένες εταιρίες .
Ο λόγος για των οποίο προχώρησε η Euro bank σε αυτή την εξευτελιστική ενέργεια είναι προφανείς σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης τα ληξιπρόθεσμα καταναλωτικά δάνεια θα εξοφλούνε με την καταβολή εφάπαξ του 10 % των οφειλών… Πρόλαβε λοιπόν η Euro bank να μας πουλήσει στους ξένους…που βέβαια δεν είμαστε και σίγουρη αν είναι πραγματικά ξένοι ή …. Κάποια θυγατρική εταιρία της ίδιας.
Εστάλη απο http://www.ksipniste.blogspot.com

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Ακούγεται συχνά - πυκνά, από όλα τα μήκη και πλάτη του πολιτικού φάσματος αλλά και από πολλά δημοσιογραφικά χείλη.
Έχει καταντήσει καραμέλα σε κάθε συζήτηση αλλά και φάρμακο δια ίασιν πάσας νόσου.
Η διαπίστωση: Δεν έχουμε εθνικό όραμα......
Η πρόταση: Θα πρέπει να αποκτήσουμε έναν εθνικό στόχο.
Ο σκοπός πασιφανής: Να συνεπάρει τους Έλληνες και να αισθανθούν όπως το πάλαι ποτέ υπερήφανοι (βλέπε Ολυμπιακοί Αθήνας)
ή να βολευτούν και πάλι κάποιοι "ευλίγιστοι" και ιδιαίτερα "πατριώτες" που θα θυσιαστούν με το αζημίωτο προκειμένου να μεταδώσουν ρίγη εθνικής ανάτασης στους διψασμένους για νέες επιτυχίες Έλληνες.
Ρε, δεν πάτε να κάνετε καμμιά άλλη δουλειά;
Ρωτήσατε αν γουστάρουν οι Έλληνες να μετονομάσουν την ρεμούλα σε εθνικό στόχο;
Αν θέλουν να ζουν την επιτυχία και τον θρίαμβο της χώρας που μετασχηματίζεται σε φτώχεια και δυστυχία για τους πολίτες;
Αν επιθυμούν να παρακολουθούν αλισβερίσια και ατέρμονες χρυσοπληρωμένες συζητήσεις και συμφωνίες για άχρηστα μεγαλεπίβολα σχέδια;
Υπάρχουν φίλοι μου οράματα που δεν χρειάζονται λεφτά και μεγαλεπίβολα εθνικοπατριωτικά σχέδια.
Απλά απαιτούνται σοβαρές αποφάσεις και συστράτευση των ανθρώπων του πνεύματος (αλήθεια που είναι; μήπως ήρθε η ώρα για ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους τους; Ή έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην κατεστημένη διαπλεκόμενη, ομφαλοσκοπούσα και ληστρική άρχουσα τάξη;)
Ας επιδιωχθεί να δοθεί παιδεία στον Ελληνικό λαό. Και όταν λέμε παιδεία, ουδόλως αναφερόμαστε στην εκπαίδευση, πολύ δε περισσότερο στα πανεπιστήμια και τις ενδιάμεσες κολεγιακού τύπου σχολές του κ. Πανάρετου.
Με αφορμή την επερχόμενη οικονομική κρίση καλό θα ήταν να γίνει μια προσπάθεια ανόρθωσης του επιπέδου ζωής (όχι του βιωτικού, το οποίο κατά διάφορες εκτιμήσεις θα βαίνει μειούμενο τα προσεχή 3, 5, 8 12 χρόνια - ουδείς γνωρίζει)
Με τους όρους - αυθαίρετοι, αδόκιμοι ίσως και εντελώς υποκειμενικοί - ανόρθωση επιπέδου ζωής, παιδεία και καλλιέργεια του λαού, θα μπορούσαμε να περιγράψουμε εκείνη την προσπάθεια που θα οδηγήσει τον Έλληνα να εκτιμά περισσότερο:
μια έξοδο για μια καλή ταινία ή μια θεατρική παράσταση από ένα μπουζικομάγαζο,
ένα καθαρότερο ρείθρο αυτοκινητόδρομου από την ευκολία του να ξεφορτωθεί το κουτάκι αναψυκτικού που μόλις κατανάλωσε,
το διάβασμα ενός βιβλίου, από το ξεφύλλισμα μιας αθλητικής φυλλάδας ή ενός ηλίθιου χαζοπεριοδικού,
την ακρόαση μιας καλής μουσικής παραγωγής στο ραδιόφωνο από την τηλεθέαση ενός ηλίθιου σίριαλ στην τηλεόραση,
τον περίπατο έστω και γύρω από το οικοδομικό του τετράγωνο από μια άσκοπη βόλτα με το αυτοκίνητο σε μποτιλιαρισμένους δρόμους,
την παρακολούθηση μιας συναυλίας από την μπουλουκηδόν φωνές και βωμολοχίες σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα,
την επίπονη προσπάθεια να συνδιαλλαγεί με τον γείτονά του από το να του σέρνει τα εξ αμάξης όποτε συναντιούνται.
Θέλουμε να πούμε με απλά λόγια, ότι μπορούμε να κάνουμε μικρά σημαντικά βήματα που να κάνουν την ζωή μας ομορφότερη χωρίς μεγαλοστομίες και φανφαρονισμούς.
Μπορεί να έχουμε και άδικο. Πάντως θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι η έλλειψη παιδείας. Ας κάνουμε κάτι για να γίνουμε καλύτεροι!!!
Εστάλη απο http://activistis.gr

Η ΨΗΦΟΘΗΡΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Από δεκαπέντε έως και είκοσι τρεις υπηρεσίες τον μήνα κάνουν οι στρατεύσιμοι στην παραμεθόριο. Αν προστεθούν και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της κάθε Μονάδας (νυχτερινές, σκοινάκια) απομένουν ελάχιστες "ελεύθερες" μέρες τον μήνα για κάθε στρατιώτη.
Μάλιστα, από τον ερχόμενο Απρίλιο που θα ισχύσει το εννιάμηνο και θα απολυθούν ταυτόχρονα δύο ΕΣΣΟ το ήδη εξαντλητικό πρόγραμμα υπηρεσιών για τους στρατεύσιμους θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο!
Ηδη οι περισσότερες Μονάδες αδυνατούν να χορηγήσουν την "άδεια παραμεθορίου" στους στρατεύσιμους.
Το διαπίστωσε ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός Αμυνας, Π. Μπεγλίτης, κατά τις πρόσφατες επισκέψεις του σε Μονάδες τις παραμεθορίου, όπου άκουσε την κραυγή αγωνίας των ίδιων των στρατιωτών.
Στο 502 Μ/ΚΤΠ στην Καβύλη του Εβρου οι υπηρεσίες κυμαίνονται από 19 έως 23 τον μήνα. "Οταν επί είκοσι συνεχόμενες μέρες ξεροσταλιάζεις στη σκοπιά, τι να την κάνεις την ολιγόωρη άδεια εξόδου για την Ορεστιάδα". Χρειαζόμαστε "άδεια ύπνου κύριε υπουργέ", ήταν το παράπονο του ενός φαντάρου που δεν έχει "μπάρμπα στην Κορώνη"...και υπηρετεί στα σύνορα.
Ο αναπληρωτής υπουργός επιστρέφοντας στην Αθήνα διεξήγαγε έρευνα για τα "νούμερα" που χτυπούν οι στρατεύσιμοι στη σκοπιά, όπου διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα παραμένει οξυμμένο σε όλες τις Μονάδες της παραμεθορίου από τον Εβρο μέχρι το Καστελόριζο!
Η προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ, προεκλογικά, με όχημα τη μείωση της θητείας επεχείρησε την ψηφοθηρία αδιαφορώντας για τα προβλήματα δυσλειτουργίας που θα δημιουργούνταν στις Ενοπλες Δυνάμεις.
Η εξαγγελία του κ. Μεϊμαράκη με τη σύμφωνη γνώμη της στρατιωτικής ηγεσίας για μείωση της θητείας στους 9 μήνες δεν ελάμβανε υπόψη της το πρόβλημα επάνδρωσης των Μονάδων του Στρατού, που ήδη παρουσίαζε τεράστια κενά.
Αποτέλεσμα της υλοποίησης της εσπευσμένης προεκλογικής απόφασης Μεϊμαράκη είναι οι αδιέξοδες καταστάσεις που βιώνει σήμερα το προσωπικό στις μάχιμες Μονάδες.
Η επάνδρωση των Μονάδων βρίσκεται σήμερα σε δραματική κατάσταση και η ταυτόχρονη απόλυση των δύο ΕΣΣΟ τον ερχόμενο Απρίλιο λόγω εννιάμηνου οδηγεί σε αδιέξοδες καταστάσεις.
Απο το ΕΘΝΟΣ.

"Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ" ΚΑΙ ΑΡΑ....ΝΟΜΙΜΗ!!!!

Αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν χθές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έπειτα από επίθεση ομάδας των γνωστών άπλυτων που εισήλθαν στους χώρους του, καταστρέφοντας τις πύλες εισόδου της πανεπιστημιούπολης.
Περίπου 30 άτομα, που έφεραν φορητή γεννήτρια ρεύματος και ηλεκτρικά σιδεροπρίονα!!!! απείλησαν τους υπαλλήλους φύλαξης και έκοψαν τις μπάρες εισόδου του πανεπιστημίου!!! επί της οδού Αγίου Δημητρίου και στη συνέχεια αυτές της εισόδου επί της Εγνατίας.
Η ομάδα επιχείρησε να εισέλθει στο κτήριο διοίκησης του πανεπιστημίου, αλλά μετά την επέμβαση των ειδικών δυνάμεων ασφαλείας απωθήθηκε εκτός πανεπιστημίου.
Ωστόσο, ύστερα από την αποχώρηση των δυνάμεων ασφαλείας, άλλη ομάδα εξωπανεπιστημιακών εισήλθε στο κτήριο διοίκησης το οποίο τελικά έθεσε υπό κατάληψη.
Ο πρύτανης του ΑΠΘ Αναστάσιος Μάνθος σε δηλώσεις του στο Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων δήλωσε ότι για την παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεωνδεν απαιτείται πλέον προηγούμενη απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου, καθώς βρίσκονται σε ισχύ δύο πάγιες και ομόφωνες αποφάσεις της Συγκλήτου (τον Ιούνιο του 2008 και το Δεκέμβριο του 2009), σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται η άμεση προστασία των ανθρώπων και των υποδομών του πανεπιστημίου από δημόσιες δυνάμεις, όταν αυτοί δέχονται απειλές ή επίθεση και όταν επιχειρούνται καταστροφές.
Παρόλα αυτά ενω απο την μια στήριξε την λογική λέγοντας ότι "Το άσυλο αφορά την προστασία της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, όχι καταστροφές" απο την άλλη ουσιαστικά απαγόρευσε στις αστυνομικές δυνάμεις να εισέλθουν στο κτίριο και να συλλάβουν το αληταριό αφου όπως είπε η κατάληψη του κτηρίου διοίκησης αποτελεί πλημμέλημα και γι' αυτό δεν προβλέπεται παρόμοια παρέμβαση!!!!;;;;;;;;!!!!!!.
Δηλαδή ουσιαστικά μας λέει ο κ.Πρύτανης ότι ο νόμος ισχύει μέχρι να μπουν...Αμα μπουν μπορούν "νόμιμα" να καταστρέψουν το κτίριο.Γεια σου δημοκρατία των ανεύθυνων,των κουκουλοφόρων,των ΜΚΟ,των προδοτών,και των κλεφτών.

ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ...ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ


Μια τουλάχιστον περίεργη σύμπτωση συνέβη αυτές τις ημέρες.
Ύστερα από τις προκλητικές και χυδαίες γερμανικές επιθέσεις που δέχτηκε ο Ελληνικός λαός για το θέμα της "οικονομίας".Είχαμε μια συνάντηση στο ψευδοκράτος ανάμεσα ΟΧΙ στον ψευτοπρόεδρο Ταλάτ αλλα στον επίδοξο διάδοχο του Ερογλου και την Ενωση....Γερμανοτουρκικών συνδέσμων.
Τα 338 μέλη του Συνδέσμου μάλιστα του απένειμαν και το Βραβείο ειρήνης της Ευρώπης!!!! για το 2010. Ο Ντερβίς Ερογλου απο την πλευρά του δεν έχασε την ευκαρία να δηλώσει για μια ακόμα φορά ότι "το ψευδοκράτος είναι μια ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" που προφανώς όλοι πρέπει να..αποδεχθούν προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση αν και ΓΝΩΡΙΖΕΙ(;) ότι υπάρχει ''χωριστό κράτος'' όπως ισχυρίστηκε, δεν συμπεριφέρεται όπως θα έπρεπε με αποτέλεσμα οι Τουρκοκύπριοι να υποφέρουν από τα ''εμπάργκο''.
Ο τουρκοκυπριακός τύπος απο την πλευρά του κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Πρόεδρο του Συνδέσμου Τουρκικών Οργανώσεων Γερμανίας Ισα Ιλαάσογλου και την επίσκεψη του και στον λεγόμενο "πρόξενο" του ψευδοκράτους στη Γερμανία Καντεμίρ Οζντεμίρ οι οποίοι από κοινού εξέδωσαν δελτίο Τύπου με το οποίο καταδικάζεται η ''απομόνωση'' του ψευδοκράτους.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2010

Του Σπύρου Χατζάρα
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΟΥΝΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΝΑΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ, ΕΝΩ 200 ΠΡΕΖΑΚΗΔΕΣ ΕΚΑΝΑΝΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΙ ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ! ! !
4 ΔΙΜΟΙΡΙΕΣ ΜΑΤ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΑΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 50 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΓΙΑΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ !
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ ΣΥΝΕΛΑΒΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΟ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ! ! ! ΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ! ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ Ο ΤΑΣΣΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ, Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΑΝΤΑΛΕΗΜΟΝΑ !
ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΗΤΗ ΠΡΟΔΟΤΗ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ ! ! ! και Η ΣΥΡΙΖΟΠΡΑΣΙΝΗ ΧΟΥΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ! ΟΠΩΣ ΤΟ1963. ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΣΙΝΟ !
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ;

Με 9-2 τα μέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου απάντησαν αρνητικά στο ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τον ανακριτή του σκανδάλου της Siemens Νίκο Ζαγοριανό. Στις 26 Ιανουαρίου με έγγραφό του που διαβίβασε προς τον προς τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Καλαμίδα, ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, ζητούσε να αποφασίσει ο Άρειος Πάγος, αν ο 4ος ειδικός ανακριτής κ. Ν. Ζαγοριανός, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση της Siemens, θα πρέπει να τεθεί ή όχι σε προσωρινή αργία, μετά την εις βάρος του άσκηση ποινικής δίωξης. Σήμερα, ημέρα γενικής απεργίας, χωρίς ΜΜΕ, συνεδρίασε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και συζήτησε επί του ερωτήματος του υπουργού, αν και το θέμα αυτό δεν περιλαμβανόταν στην ημερήσια διάταξη. Με ψήφους εννέα έναντι δύο, αποφάσισε, ότι ο ανακριτής Ζαγοριανός δεν πρέπει να τεθεί σε αργία. Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του κ. Ζαγοριανού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κατάχρηση εξουσίας καθώς δεν εξέδωσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος του στελέχους της Siemens Μ. Χριστοφοράκου για την υπόθεση του C4Ι.
Επίσης, διώκεται για παράβαση καθήκοντος καθώς δεν χορήγησε αντίγραφα της δικογραφίας από την υπόθεση της Siemens στους δικηγόρους των εμπλεκομένων προσώπων. Πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης είχε προηγηθεί η άσκηση πειθαρχικής δίωξης εις βάρος του 4ου ειδικού ανακριτή από τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Ι. Παπανικολάου για τα ίδια αδικήματα.
Η Απόφαση αυτή αποτελεί κόλαφο κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, στον οποίο είχε προσκρούσει ο κ. Παπανικολάου, όπως αναφέρει στην από 15/12/09 επιστολή του προς τον Πρέδρο του Άρειο Πάγο. Υπενθυμίζουμε ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο έχει θέσει σε αργία για πταίσματα και πλημμελήματα αρκετούς αιρετούς προϊσταμένους των δικαστηρίων, και αθωώνει τον Ζαγοριανό που κατηγορείται για πράξεις σε βαθμό κακουργήματος.
Εστάλη απο http://kentri.gr

ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, η μόνη υπαρκτή φασιστική δύναμη σήμερα στην Ελλάδα είναι το ΚΚΕ. Και είναι φασιστική, διότι υποχρεώνει με τη βία όσους δεν συμφωνούν μαζί του να κακοπερνούν, να χάνουν χρήματα και, κυρίως, τους υποχρεώνει με τη βία να στερούνται του δικαιώματός τους να αυτοπροσδιορίζονται. Σήμερα τα ρετάλια του σταλινισμού αποφάσισαν να κλείσουν το Χρηματιστήριο, επειδή εκεί βλέπουν τον “ταξικό εχθρό”, η επίθεση στον οποίο θα τροφοδοτήσει τα προσωπικά τους κόμπλεξ. Έτσι αποφάσισαν, έτσι θα γίνει. Κι αυτοί οι κατ’ ευφημισμόν “υπερασπιστές του λαού”, αδιαφορούν για το δικαίωμα των εργαζομένων στο ΧΑΑ να εργαστούν σήμερα. Στα παλιά τους τα παπούτσια γράφουν οι φασίστες τις επιθυμίες και τις ανάγκες του υπόλοιπου πληθυσμού.
Βέβαια, αν υπήρχαν στην ξεχαρβαλωμένη μας κοινωνία αντίστοιχες οργανωμένες μειοψηφίες που θα μπορούσαν να αποκλείσουν, π.χ. την είσοδο του Περισσού, ώστε να μην μπορούν για μια μέρα, “συμβολικά” κι αυτοί, να μην εργαστούν όσοι βγάζουν το ψωμί τους στο ΚΚΕ, τότε θα ωρυόταν η κυρία Παπαρήγα και τα τσακλοκούδουνα που την περιτριγυρίζουν για αντικομμουνισμό κλπ.
Μια και είπα για όσους βγάζουν το ψωμί τους εργαζόμενοι στο ΚΚΕ και τις παραφυάδες τους, θα ήθελα να ρωτήσω, χωρίς να ευλεπιστώ ότι οι φασίστες θα καταδεχτούν να μου απαντήσουν: Πόσα παίρνει ο μέσος εργαζόμενος στο ΚΚΕ, το Ριζοσπάστη την Τυποεκδοτική κλπ; Και μη μου πείτε ότι δήθεν “παίρνουν λιγότερα γιατί θέλουν να βοηθήσουν το κόμμα” γιατί τότε θα ξαναρωτήσω τι νόημα έχουν οι κραυγές του ΚΚΕ ότι με τους μισθούς της αγοράς “δεν μπορεί να επιβιώσει ο εργαζόμενος”; Δηλαδή ο εργαζόμενος εκτός ΚΚΕ δεν μπορεί να επιβιώσει, αλλά ο εργαζόμενος εντός ΚΚΕ έχει την πολυτέλεια να απεμπολεί μέρος του μισθού του υπέρ του κόμματος; Για ηλίθιους μας περνούν;
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το ΚΚΕ ως γνήσια φασιστικό κόμμα αρνείται να φανερώσει τους πόρους του. Συνεπώς, εγώ δικαιούμαι να ρωτήσω αν όλοι του οι πόορι προέρχονται από νόμιμες δραστηριότητες; Πώς θα αποδειχτεί αυτό; Πώς θα είναι βέβαιη η ελληνική κοινωνία ότι οι ατέλειωτοι πόροι του ΚΚΕ προέχρονται μόνο από νόμιμες δραστηριότητες, όταν το ίδιο αυτό κόμμα στο όνομα της φασιστικής “ανυπακοής” προβαίνει σε καταφανώς παράνομες ενέργειες όπως η σημερινή ξεφτίλα στο Χρηματιστήριο; Πώς θα είμαστε βέβαιοι ότι οι πόροι του ΚΚΕ προέρχονται μόνο από νόμιμες δραστηριότητες, όταν αυτό το ίδιο κόμμα φωνάζει καθημερινά ότι νόμος δεν είναι αυτά που ψηφίζει η Βουλή αλλά “το δίκιο του εργάτη”;
Κι ακόμα: Θα μας πουν οι δήθεν “υπερασπιστές των λαϊκών δικαιωμάτων” πόσοι μεροκαματιάρηδες απολύθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες από το ΚΚΕ και τις παραφυάδες του;
Σιγά μην απαντήσουν. Οι φασίστες αντί απαντήσεων στέλνουν τους “αυθάδεις” στα στρατοπεδα συγκέντρωσης, ή στα γκουλάγκ…
Εστάλη απο http://tapragmata.gr

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Σε μια πρωτοφανή έκφραση ειλικρίνειας και ταυτόχρονου παραληρήματος ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν κατα την διάρκεια της συνόδου μεταξύ Ισπανίας-Τουρκίας για την Ειρήνη και την Διαθρησκειακή Συνεργασία στην Μεσόγειο αποφάσισε να κάνει μαθήματα....δημοκρατίας αλλά και με τον τρόπο του να αποδείξει για μια ακόμα φορά ότι η Τουρκία δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε κανενός είδους υποχώρηση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με περισσό θράσος δήλωσε ότι "Η Τουρκία είναι περισσότερο δημοκρατική χωρα απο πολλές άλλες στην ΕΕ!!! ειδικά σε ότι αφορά τις θρησκευτικές ελευθερίες!!!!"
Προφανώς ξέχασε να αναφερθεί στον "δέσμιο" Οικουμενικό Πατριάρχη αλλά και στην χρόνια πολιτική της Τουρκίας που αποσκοπούσε στο ξερίζωμα οποιασδήποτε μειονότητας και αντίθετης θρησκείας.
Ενδιαφέρον για τα σχέδια της Τουρκίας όμως εμφανίζει η δήλωση του στην ισπανική εφημερίδα "Ελ Παίς". "Υπάρχουν 5 εκατομμύρια Τούρκοι στην Ευρώπη. Αρα ανεπίσημα είμαστε ήδη ενταγμένοι στην ΕΕ", δήλωσε .Μήπως αυτή η δήλωση κάνει ορισμένους να σκεφτούν όχι μονο την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ αλλά να την συνδέσουν και με την αλόγιστη παροχή ιθαγένειας σε εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνους απο την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ;Εμας εκει πήγε κατ ευθείαν το μυαλό μας.Οταν υπάρχει μια ομολογία απο τον πλέον επίσημο στόμα.Τότε τι θα εμπόδιζε στο μέλλον τον καθε Ερντογαν να χρησιμοποιήσει το αντίστοιχο επιχείρημα για την Κύπρο ή τα τα νησιά μας.
Ομως δεν σταμάτησε εκεί ,ξεκαθάρισε πως η Τουρκία δεν θα δεχτεί καμία "πολιτισμική αφομοίωση" για την πλήρη ένταξή της.
Ενω επιτέθηκε σε Γαλλία και Γερμανία υποστηρίζοντας ότι άλλα του λένε κατ’ ιδίαν κι άλλα όταν γυρίζουν την πλάτη τους. "Η στάση τους είναι διπρόσωπη. Συμπίπτουμε σε πολλά πράγματα, όμως αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού στη διάρκειά του".
Σε ρόλο παραπονούμενου χαρακτήρισε την ΕΕ "χριστιανική λέσχη".Παραγνωρίζοντας ότι ακόμα και γεωγραφικά μόνο το 4% περίπου είναι το ευρωπαϊκό έδαφος της Τουρκίας ενω και στην πραγματικότητα σαν λαός,σαν πολιτισμός,σαν πολιτική ουδεμία σχέση είχαν και έχουν οι Τούρκοι με την Ευρώπη.Ο Ερντογάν μάλιστα ως άλλη Σαουδική Αραβία δεν παρέλειψε να το παίξει προστάτης όλων των μουσουλμάνων του κόσμου! "Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα στο 1,5 δισ. μουσουλμάνους και στην Ευρωπαϊκή Δύση" υποστήριξε.Να γίνεται κύριοι απλά να ξεκουμπιστήτε απο την Κύπρο και να ξεχάσετε τα Ευρωπαϊκά σας όνειρα.Η Ευρώπη δεν χρειάζεται ούτε την παρουσία σας ούτε τον....πολιτισμό σας.Στα Ελληνικά νησιά δεν χύθηκε αίμα για να τα παραδώσουμε έτσι εύκολα ούτε στους Ευρωπαίους τραπεζίτες αλλά ούτε και στα σημερινά γιουσουφάκια.

ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΑ ΟΡΙΑ

Εδώ και μέρες παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις η δολοφονία του υψηλόβαθμου στελέχους της Χαμάς, Μαχμούτ αλ Μαμπχούχ, σε ξενοδοχείο στο Ντουμπάι. Μια υπόθεση που θέτει στο διεθνές στόχαστρο την ισραηλινή μυστική υπηρεσία Μοσάντ και ακόμη περισσότερο την ισραηλινή κυβέρνηση. Οι δράστες ήταν κατά πάσα πιθανότητα 11 άτομα, εφοδιασμένα με ευρωπαϊκά διαβατήρια και ως εκ τούτου δεν είχαν χρειαστεί βίζα για να μπουν στο Ντουμπάι και στη συνέχεια είχαν εγκαταλείψει τη χώρα με την ίδια ευκολία.
Μέχρις εδώ όλα κινούνται στο πλαίσιο μιας κλασικής επιχείρησης μυστικών υπηρεσιών. Ομως, από τις βιντεοκάμερες του ξενοδοχείου και τις φωτοτυπίες των διαβατηρίων προέκυψε ότι τα διαβατήρια αυτά ήταν, με εξαίρεση ένα γερμανικό, πλαστά και είχαν εκδοθεί στα ονόματα διάφορων Ισραηλινών πολιτών που ξαφνικά βρέθηκαν στη λίστα της Ιντερπόλ χωρίς να φέρουν την παραμικρή ευθύνη.
Η υπόθεση προκάλεσε οργή στις θιγόμενες ευρωπαϊκές χώρες, Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Γαλλία και Γερμανία, και είχε ως αποτέλεσμα τις επιπλήξεις των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ προς τον Ισραηλινό ομόλογό τους. Αλλά στην Ιερουσαλήμ πιστεύουν ότι και αυτή η υπόθεση θα ξεχαστεί σιγά σιγά.
Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξαν διεθνείς αντιδράσεις σε ανάλογες ισραηλινές επιχειρήσεις, σε τελική ανάλυση οι κατάσκοποι των μυστικών υπηρεσιών είναι γνωστό ότι δεν ταξιδεύουν με τα πραγματικά τους διαβατήρια.
Η δημόσια κριτική ασκούνταν παραδοσιακά επί της ουσίας στο γεγονός δηλαδή ότι το Ισραήλ "αυτοδικεί" οργανώνοντας τη δολοφονία αντιπάλων του και αδιαφορώντας για την εθνική κυριαρχία άλλων χωρών. Αυτό είναι εξάλλου, και το πραγματικό πρόβλημα. Αλλά και έστω τώρα που η διεθνής πολιτική πιάστηκε από το θέμα των διαβατηρίων καλό θα ήταν να υπενθυμίσει στο Ισραήλ τα όρια που θέτει το διεθνές δίκαιο.

Η "ΕΙΡΗΝΙΚΗ" ΣΥΜΒΙΩΣΗ......

Όταν μιλούμε για παραχάραξη της ελληνικής μας ιστορίας δεν σημαίνει απαραίτητα πως μας λένε ψέματα, απλά δίνουν έμφαση στα θέματα που θέλουν και δεν αναφέρονται σε θέματα που δεν τους συμφέρει για να πετύχουν τους εθνοπροδοτικους στόχους τους Επαναπροσέγγιση, Ομοσπονδία, Διεθνισμός. Όπως φαίνεται σε έναν χάρτη του 1960 στα μικτά χωριά υπήρχαν είτε πλειονότητα Ελλήνων είτε πλειονότητα τουρκων. Όπως συμβαίνει παντού και πάντοτε όταν η μειονότητα ενός λαού είναι γύρω στο 5%, η πλειονότητα τους αποδέχεται, βασικά δεν ασχολειται μαζί τους.
Πουθενά όμως στον κόσμο δεν θα δείτε σε ένα χωριό ή πόλη δυο διαφορετικούς λαούς (ειδικά αν διαφέρουν στη θρησκεία) να ζουν ειρηνικά μαζί όταν το ποσοστό είναι 50%-50% ή 60%-40%. Εξάλλου πριν το 1960 οι Έλληνες ασχολούνταν με τους Εγγλέζους και όχι με τους τουρκους (όχι όμως και οι Τούρκοι).
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, αποκριές. Μαζευτήκαμε οι συγγενείς στης γιαγιάς.Λέω στον ξάδερφο μου, πάμε στη βιβλιοθήκη μήπως βρούμε κανα βιβλίο να περάσουμε την ώρα μας (μια βιβλιοθήκη με παλιά βιβλία στην καθαρεύουσα). Του λέω βρες κανα ιστορικό βιβλίο. Μου λέει βρήκα ένα για την Ε.Ο.Κ.Α., του λέω όχι ρε όλα τα ξέρουμε για την Ε.Ο.Κ.Α. βρες κάτι άλλο. Αποκρίνεται "ρε ξάδερφε ,αυτό το έγραψε ο ίδιος ο Γρίβας ,είναι του 1961 δυο χρόνια μετά τον αγώνα, κοίτα, η υπογραφή του".
Ήταν τα απομνημονεύματα του στρατηγού για τον αγώνα του 55-59. Μπορεί πολλοί από εσάς να ξέρατε για αυτό το βιβλίο ή και να το έχετε, εγώ όμως δεν είχα ιδέα. Δεύτερη σελίδα η υπογραφή ενός από τις μεγαλύτερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, τρίτη σελίδα," ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ, εις τα υπέροχα ελληνικά κυπριακά νιάτα, τους αθανάτους νεκρούς της Ε.Ο.Κ.Α., και τους γενναίους αγωνιστας αυτής.
Ακολουθεί ο πρόλογος, οι φωτογραφίες των ηρωων και μετά …" ΠΙΝΑΞ ΠΕΣΟΝΤΟΝ ,ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ .ΚΑΤ’ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗΝ ΣΕΙΡΑΝ.
Βλέπω τα πρώτα ονόματα, Αβρααμίδης Ανδρέας, Αβραάμ Αναστάσιος, Αγαθονίκη (ηγουμένη), Αδάμου Νεκτάριος. Εσφαγιάσθη, εσφαγιάσθη, εσφαγιάσθη, εσφαγιάσθη, εφονεύθη, επυροβολήθη ΥΠΟ ΤΟΥΡΚΩΝ. Λέω, ρε ξάδερφε με ποιους πολεμήσαμε στον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α.; Κλείνω το βιβλίο για να ξαναδώ το εξώφυλλο «Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή. Απομνημονεύματα αγώνος Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959». Μα καλά γιατί δεν μας είπε ποτέ κανείς ότι περίπου 3/10 αγωνιστές μας σκοτώθηκαν από τούρκους; ναι από τους "αδερφούς" μας. Από αυτούς με τους οποίους ζούσαμε ειρηνικά, από αυτούς που η ψήφος τους στο νομοθετικό συμβούλιο ήταν πάντα ιδία με της βρετανικής και εναντίων της ελληνικής.
Εμάς μας μαθαίνουν στο σχολείο να είμαστε φίλοι μαζί τους, αποσιωπώντας τις σφαγές που μας έχουν κάνει. Αντίθετα στους Τούρκους μαθητές μαθαίνουν στο σχολείο πως τα νησιά του Αιγαίου είναι ελληνοκρατουμενα (αυτή η λέξη δεν υπάρχει καν στη Microsoft γι’ αυτό δεν θα βάλω τόνο). Δηλαδή οι Τούρκοι τους λένε ψέματα στο σχολείο για να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα τους και να φαινόμαστε εμείς οι Έλληνες οι κακοί του "έργου", στα δικά μας σχολεία δεν μας λένε την αλήθεια ή ακόμα μας λένε πως ευθυνόμαστε για τις δολοφονίες ΑΘΩΩΝ τουρκο"κυπρίων" δηλαδή πάλιν είμαστε οι κακοί του "έργου". Αυτά ήταν μόνο δυο παραδείγματα γιατί παρόμοιες ιστορίες υπάρχουν πολλές .
Το βιβλίο αυτό δεν πρόλαβα να το διαβάσω, απλώς θέλω να κάνω μια αντιγραφή από τη σελίδα Δυο. "Επίστευον τότε ακραδάντως, ότι η νίκη των συμμάχων θα συνεπήγετο όχι μόνον την απελευθέρωσιν της Ελλάδος, αλλά και την ολοκλήρωσιν της Εθνικής μας ελευθερίας, δια της ενσωματώσεως εις το ελεύθερων Ελληνικόν κράτος της Κύπρου, της Δωδεκανήσου και της Βορείου Ηπείρου, εδαφών τα οποία, ιστορικώς και εθνολογικώς, ανήκουν εις την Ελλάδα".
Σ.Ε.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΠΟΤΕ!


Μετά τις έντονες και δικαιολογημένες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το άνοιγμα της συζητήσεις για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο τομέα.Ο πρώτος που βγήκε να υπερασπιστεί το αντιπαραγωγικό,ρουσφετολογικό και άχρηστο τέρας του Δημοσίου ήταν η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Γ.Πεταλωτή.
Ο οποίος σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα άρσης της μονιμότητας.
Σημείωσε δε ότι "μιλάμε για τους δημοσίους υπαλλήλους, που δεν έχουν μονιμότητα" και διευκρίνισε ότι "όποιος δημόσιος υπάλληλος υπηρετεί σήμερα στο Δημόσιο δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα, η μονιμότητα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη".
Απο αυτές τις λίγες λέξεις του κ.Πεταλωτή μπορούμε όμως να εξάγουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα.
Το πρώτο είναι ο διαχωρισμός ανάμεσα σε μόνιμους και μη.Και ας μην νομίζουν κάποιοι ότι γίνεται για λόγους "δικαιοσύνης" αντιλαμβανόμενος τις δύσκολες οικονομικές στιγμές της χώρας.Το αντίθετο το έργο είναι γνωστό.Απλά οι συμβασιούχοι θα παραμένουν συμβασιούχοι μέχρι τις επόμενες...εκλογές για ευνόητους λόγους και ύστερα η πλειοψηφία τους θα φορτωθεί και αυτή στο σβέρκο του Έλληνα φορολογούμενου.
Το δεύτερο είναι η επίκληση του Συντάγματος για την κατοχύρωση της μονιμότητας.Πέρα απο το ζήτημα ότι το Σύνταγμα λέει και άλλα πράγματα που προφανώς επειδή δεν συμφέρουν την κυβέρνηση των "διαχειριστών" ξεχνούν να τα επικαλεστούν όπως για την Παιδεία,την ιθαγένεια,την θρησκεία, κ.α.Υπάρχει όμως και η λογική που επίσης στηρίζεται στο νόμο και που απαιτεί οι εργαζόμενοι να ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ να ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ τους πολίτες,να μην ΚΛΕΒΟΥΝ και κυρίως κανένας νόμος δεν λεει ότι ο Ελληνικός λαός πρέπει να συντηρεί 300 βουλευτές και άγνωστο αριθμό τεμπέληδων και ρουσφετιών.
Βεβαια αυτό δεν ενοχλεί καθόλου τον κ.Πεταλωτή ούτε βέβαια και την ΝΔ γιατί δεν εχω καμια αμφιβολία ότι το ίδιο ακριβώς θα έπρατε και αυτή.
Γιατί ας σκεφτούμε ειλικρινά.Είναι δυνατόν χωρίς το 1 εκατ. ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ (χώρια συγγενείς και φίλοι) να μας κυβερνούσαν 35 χρόνια μετα απο τόσες αρπαχτές,σκάνδαλα,διαφθορά και πάνω απο όλα ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ;Για αυτό και δεν καταργείτε η μονιμότητα και όχι επειδή τους έπιασε ο πόνος για το Σύνταγμα που σε άλλες περιπτώσεις το έχουν για κουρελόχαρτο.
Για αυτό η Δημοκρατία μας δεν έχει και μέλλον.ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ στο να κάνει εκλογές μονο και μόνο για να προσδώσει "νομιμότητα" στην κυβέρνηση που δεν αλλάζει ουσιαστικά ΠΟΤΕ.

ΤΣΙΓΑΡΑΚΙ ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΧΩ ΟΛΟΥΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ

"Είμαι ο οδηγός και κάνω ότι γουστάρω! Σκασμός εσύ!" θα σκεφτόταν σίγουρα ο οδηγός του Ο.Α.Σ.Θ που τον είδα να σηκώνει με χάρη το κινητό του όταν χτύπησε και με πολύ θράσος να μιλάει αγνοώντας επιδεικτικά πως μπορεί να μας στουκάρει πουθενά και να δούμε όλοι μαζί εξαιτίας του τα ραδίκια ανάποδα!Προσπαθούσα να τον φωτογραφίσω να σας τον έδειχνα, αλλά κουνούσε πάνω κάτω το αρχαίο λεωφορείο και όλα έδειχναν πως η φωτογραφία θα έβγαινε θολή! Το καμάρι μας λοιπόν δεν θα το δείτε. Με πήρε χαμπάρι όμως πως πήγα να τον φωτογραφίσω και με αγριοκοίταζε από τον καθρέφτη. Βέβαια με έγραψε και @ρχιδι@ πτοήθηκε που το είδε, αφού λίγο αργότερα ο περήφανος "μάγκας" μας άναψε τσιγάρο σαν να μη τρέχει τίποτα! Και παφ και πουφ το κάνε ντουμάνι και όταν κολλήσαμε σε μια στροφή κατέβηκε περήφανος με το τσιγαράκι να δει τι τρέχει, και μπαίνοντας μόλις με είδε να τον κοιτάω στραβά μουρμούρησε " Όποιος θέλει να καπνίσει μπορεί!"....Δεν έχασα χρόνο, μόλις κατέβηκα πήγα και τράβηξα την πίσω πινακίδα!Λοιπόν υπεύθυνοι κύριοι του Ο.Α.Σ.Θ το λεωφορείο αυτό της γραμμής 32 ξεκίνησε περίπου 6 τέταρτο από την Αριστοτέλους . 6.41 ο φίλος μας μιλούσε στο κινητό για κανένα δεκάλεπτο και 6.45 άναψε τσιγαράκι να ξεχαρμανιάσει το παιδί! Ο αριθμός του λεωφορείου ήταν ΝΕΑ 3245... Αν θέλετε φωνάξτε με να σας τα πω και από κοντά, μπορεί να με αναγνωρίσει κιόλας ο "καλός" αυτός και "υπεύθυνος" εργαζόμενος!
Πολλά "ταλέντα" δουλεύουν στον Ο.Α.Σ.Θ πάντως!
Εστάλη απο http://trupokarudos.blogspot.com
Σχόλιο ιστολογίου:To "αστείο" σε αυτή την....εμπειρία που μας έστειλε ο φίλος-φίλη είναι οτι ο συγκεκριμένος οδηγός κατα 99,9% σήμερα θα κάνει και απεργία διεκδικώντας τα "δικαιώματα" του δηλαδή το αραλίκι,το κάπνισμα,την αγένεια και το ρουσφέτι.Κατι τέτοιους δανειζόμαστε για να πληρώνουμε......

ΕΙΔΗΣΗ ΒΟΜΒΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

Το greek money αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση των επαϊόντων έδωσε "παράταση" στην απορρόφηση του πακέτου των 28 δις που είχε δώσει η κυβέρνηση λαίλαπα της Νουδούλας και της "κουραδομηχανής" Καραμανλή προς τις Τράπεζες.Μέχρι σήμερα όπως αποκαλύπτει το greek money οι Τράπεζες έχουν απορροφήσει μετά βίας μόλις τα 8 δις ευρώ. Ενώ άπαντες γνωρίζουν και πολύ περισσότερο η κυβέρνηση των "συνεκτικών" υπογραφέντων στο πόδι νομοσχεδίων ,ότι ο Δερβέναγας Τράπεζα ,έχει κλείσει τις στρόφιγγες της ρευστότητας στην αγορά ,παρόλα αυτά η κυβέρνηση ΓΑΠ δίνει παράταση ενώ εν αγωνίως ψάχνει 25 δις ευρώ για να την αφήσουν "ήσυχοι" οι Ευρωπαίοι εταίροι μας!!'Άραγε ,αφού τα λεφτά "υπάρχουν" , ....σας θυμίζουμε τι έλεγε ο νυν Υπ Οικονομίας Παπακωνσταντίνου για το πακέτο των 28 δις εδώ .... αποτυπώνουμε ένα μικρό απόσπασμα των "διαπιστώσεων" ..."Για να στηρίξουμε τις Τράπεζες, βρέθηκαν 28 δις ευρώ.
Για το Ταμείο Κατά της Φτώχειας βρέθηκαν 100 εκ. ευρώ και, από αυτά, δεν έχει δοθεί σε κανέναν ούτε ένα ευρώ. Παράλληλα, το νέο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει 7,4 δις ευρώ επιπλέον φόρους για τους πολίτες. Ας κρίνουν λοιπόν οι πολίτες, πρώτον, ποιες είναι οι προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης.
Από εκεί και πέρα, και λίγο πιο συγκεκριμένα: τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Αλογοσκούφης, στην πράξη, αποτελούν λευκή επιταγή προς τις Τράπεζες, με φτηνή ρευστότητα. Δεν υπάρχει σε αυτά τα μέτρα κανένα εχέγγυο ότι, αυτή η αυξημένη ρευστότητα θα διοχετευτεί στην πραγματική οικονομία, προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των φορολογουμένων. Και μάλιστα, η ανακοίνωση αυτών των παροχών στις Τράπεζες έγινε την ίδια ημέρα που η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και μεμονωμένες Τράπεζες καταφεύγουν στα Δικαστήρια εναντίον αποφάσεων του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, που καλεί τις Τράπεζες να προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Την ίδια ακριβώς ημέρα. "....... και αφού οι τράπεζες συνεχίζουν να λυμαίνονται με προκλητικό τρόπο την πραγματική οικονομία προς τι η "παράταση"?????????????
Και ύστερα θέλουν να μην είναι ο λαός καχύποπτος!!!!
Πως μπορεί να εξηγηθεί η "σιωπή" όλων των κομμάτων για την κίνηση αυτή ,όταν οι κομματικοί εργατοπατέρες φωνάζουν για τα φοροεισπρακτικά μέτρα της κυβέρνησης?? Αλλά τι μπορείς να περιμένεις από την αντιπολίτευση της Νουδούλας. Αυτή εκτός του ότι ήταν ο παροχός των 28 δις ήταν και ο καταλύτης της πτώχευσης του κράτους. Όσο για τον Καππαδόκη ΛΑΟΣ? εύλογα σιωπά αφού ο καιροσκοπισμός του κόμματος είναι μνημειώδης, άσε που προτεραιότητα έχει το μεταναστευτικό γιατί όπως και να το κάνουμε θέλει και αυτός η "πείνα" να χτυπήσει την πόρτα των πολιτών για να δρέψει κατόπιν δάφνες βουλευτικών εδρών ίσως και καμιά υπουργική θέση σε ένα τυχών συνασπισμό κυβέρνησης.
Για τους άλλους δύο ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ??? η "πείνα" και η αναταραχή της κοινωνίας είναι το "βούτυρο στο ψωμί" τους. Θα μπορούσαν ποτέ να δώσουν παράταση στην κοινωνική δυσφορία? ΠΟΤΕ! Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης τους, να "κρόζουν" στα βουλευτικά έδρανα .... ίσαμε εκεί!!!ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ!!! ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΕΙΝΑΙ "ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ" ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΜΩΣ Ο ΓΑΠ ΤΑ ΣΤΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΟΥ!!!!!Το είχε πει! "ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΤΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΟΛΑ"Αυτό κάνει!!! Μας παραμυθιάζει!!! Έχει λεφτά και όμως με γδύνει!! ΓΙΑΤΙ ????ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΤΕ...... ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΠΟΛΥΣ ΧΡΟΝΟΣ!!!!
Εστάλη απο http://tolimeri.blogspot.com

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

ΟΙ "ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΙ" ΓΕΡΜΑΝΑΡΑΔΕΣ


Συνάντηση με το Γερμανό πρέσβη στην Αθήνα ζήτησε ο πρόεδρος της Βουλής, Φ. Πετσάλνικος, με σκοπό να διαμαρτυρηθεί για τα ρεπορτάζ των γερμανικών ΜΜΕ, τα οποία «κάθε άλλο παρά αντικειμενικά χαρακτηρίζονται, ενώ συχνά βρίθουν ανακριβειών και ψευδών πληροφοριών». Ειδικότερα, την αντίδραση του κ. Πετσάλνικου προκάλεσε εξώφυλλο του περιοδικού Focus, που αποκαλεί τους Έλληνες «απατεώνες» και δείχνει στο εξώφυλλό του μια παραποιημένη φωτογραφία της Αφροδίτης της Μήλου.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής απέστειλε επιστολή στο γερμανικό περιοδικό Stern, με την οποία διαμαρτύρεται έντονα για άρθρο του της 18ης Φεβρουαρίου, το οποίο, όπως σημειώνει, «υπερβαίνει κάθε όριο».
Απαντώντας ο κ. Πετσάλνικος προς τον συγγραφέα του άρθρου αναφέρει ότι ανήγαγε «μια εξαιρετικά δύσκολη και περίπλοκη για την Ελλάδα κατάσταση στον εξής λαϊκίστικα υπεραπλουστευμένο και στρεβλό παρονομαστή: «Εμείς οι Γερμανοί πληρώνουμε κι εσείς οι Έλληνες εισπράττετε», τονίζει ότι είναι ανακριβές ότι από το 1981 οι Έλληνες μόνον εκταμίευαν και δαπανούν συνεχώς ενώ οι Γερμανοί χρηματοδοτούν μόνο». Επισημαίνει ότι από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έλαβε 60 δισ. το 1990-2005 για την διαρθρωτική ανάπτυξη των περιοχών της πρώην Ανατολικής Γερμανίας.
Ακόμη για την περίοδο 2007-2013 αναλογούν για τη Γερμανία 26,3 δισ. από τα διαρθρωτικά ταμεία της Εκ, ενώ για την Ελλάδα 20,4 δισ. Επίσης από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, επωφελήθηκαν οι Γερμανοί αγρότες. (Είναι γνωστοί οι χαρακτηρισμοί «επιδοτούμενα βουνά βουτύρου», αναφέρει ο κ. Πετσάνικος).
Η Γερμανία - άλλωστε - είναι η ευρωπαϊκή εκείνη χώρα που περισσότερο επωφελήθηκε από την δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου: Οι εξαγωγές της προς τις χώρες της ΕΕ το 2007 ανήλθαν σε ποσοστό 64,6% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας. Το 14% εξ αυτών «είναι προς χώρες που χαρακτηρίζετε «γουρουνοοικονομίες της ΕΕ» (Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα και Ισπανία)».
Υπενθυμίζει επιπλέον πως κύριος προμηθευτής των αμυντικών συστημάτων της χώρας μας - τα κονδύλια για τα οποία ανέρχονται στο 4,2% του ΑΕΠ - είναι η Γερμανία.
Καθώς το άρθρο αναφέρεται στην διάσωση εκ μέρους των Γερμανών, των τραπεζών τους, ο κ. Πετσάλνικος αναρωτιέται «ποιος προκάλεσε την τραπεζική αυτή κρίση που αστραπιαία μετεξελίχθηκε σε παγκόσμια οικονομική κρίση» και προσθέτει: «Σίγουρα όχι εμείς οι Έλληνες».
Ο πρόεδρος της Βουλής επισημαίνει επιπλέον ότι «Το απολύτως παράλογο: Σήμερα κερδοσκοπούν σε βάρος της Ελλάδας, αυτοί που προκάλεσαν την διεθνή κρίση, επιτιθέμενοι και στην Ευρωζώνη και συνιστά: «Μην βλέπετε το δέντρο και χάνετε το δάσος».
Τέλος ο κ. Πετσάλνικος - αφού επισημαίνει ιδιαιτέρως την υποβολή του προγράμματος για την ανόρθωση της Οικονομίας στην ΕΕ - ξεκαθαρίζει: «Εμείς οι Έλληνες φέρουμε το βάρος της πραγματοποίησης των αλλαγών που απαιτούνται». Επομένως, εσείς οι Γερμανοί δεν χρειάζεται να φοβάστε ότι θα ζητήσουμε τα λεφτά για την σωτηρία μας. Η Ελλάδα χρειάζεται την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση σας για να αποκρούσει τις επιθέσεις των κερδοσκόπων».
Εστάλη απο http://andronianoi.ucoz.com/