Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ


Οι πολιτικοί μας όταν αναφέρονται σε ισχύοντα σε άλλες χώρες, αν δεν έχουν οι ίδιοι πλήρη γνώση καλό είναι να μην υιοθετούν, ελαφρά τη καρδία και αβασάνιστα, αυτά που τους πασάρουν οι «παντογνώστες» σύμβουλοί τους. Πρόσφατα παράδειγμα το πάθημα προέδρου της Ν.Δ. αναφορικά με όσα αναληθή είπε για το τι ισχύει με την χορήγηση υπηκοότητας στους αλλοδαπούς. Τι πραγματικά ισχύει στη Γερμανία:
Τα παιδιά αλλοδαπών αποκτούν με τη γέννησή τους κάτω από συγκεκριμένες διατάξεις τη γερμανική υπηκοότητα. Σε ηλικία μεταξύ 18 και 23 ετών πρέπει να αποφασίσουν, αν θα κρατήσουν τη γερμανική υπηκοότητα, ή των υπηκοότητα των γονέων τους. Γενικά, αλλοδαποί, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μετά από συνεχή νόμιμη παραμονή στη Γερμανία αποκτούν το δικαίωμα της πολιτογράφησης. Κατά κανόνα ο χρόνος παραμονής αλλοδαπού με γερμανίδα ή γερμανό σύζυγο είναι μικρότερος. Οι βασικές προϋποθέσεις για την πολιτογράφηση αλλοδαπού, είναι επαρκής γνώση της γερμανικής γλώσσας, να μην έχει καταδικαστεί, να είναι πιστός στο σύνταγμα και να είναι σε θέση να συντηρηθεί οικονομικά. Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να πάρουν τη γερμανική υπηκοότητα, πρέπει κατά κανόνα να παραιτηθούν από την μέχρι τότε υπηκοότητά τους.
Ο νόμος προβλέπει και κάποιες εξαιρέσεις. Αυτές ισχύουν π.χ. για άτομα μεγάλης ηλικίας και πολιτικά διωκόμενους Επιτρέπεται κατ΄εξαίρεση η διατήρηση και της πρότερης υπηκοότητας σε άτομα μεγάλης ηλικίας και πολιτικά διωκόμενους. Επίσης όταν είναι νομικά αδύνατη η απαλλαγή από την προηγούμενη υπηκοότητα ή τους ζητούνται πολύ υψηλά παράβολα, ή διατυπώσεις που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό ισχύει και για περιπτώσεις όπου η απαλλαγή από την προηγούμενη υπηκοότητα συνδέεται με σημαντικά μειονεκτήματα, ιδιαίτερα οικονομικής και περιουσιακής φύσεως. Διευκολύνσεις για την διατήρηση της παλιάς υπηκοότητας ισχύουν για πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αλλοδαπός που έχει τις προϋποθέσεις και επιθυμεί να πάρει τη γερμανική υπηκοότητα, περνάει και από τεστ γνώσεων. Πρέπει να απαντήσει σε 33 από τις 310 συνολικά ερωτήσεις που έχει δημοσιεύσει το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών. Οι ερωτήσεις αναφέρονται στη δημοκρατία, την ιστορία και την κοινωνία.
Εστάλη απο http://www.kentri.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: