Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

ΖΗΤΩ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ


"...Την αυγήν εξημέρωσε εις ταις 25, Ευαγγελισμού. Έμαθαν εις το Λεοντάρι ότι εβγήκα με τόσαις χιλιάδες Μανιάταις, παίρνουν τα ζώα των ραγιάδων και ανεχώρησαν δια την Τριπολιτσά. Κινώντας από την Σκάλα, έρηξα καμμιά χιλιάδα τουφέκια, τρεις μπαταριαίς δια να τ' ακούση ο κόσμος να σηκωθή κατά παραγγελίαν. Ακούοντες οι Γαραντζαίοι τα τουφέκια, εσκότωσαν τους κεχαγιάδες και έγινε η αρχή του σκοτωμού......Τότε τα νησιά έκαμαν προκλαματσιόναις να μην έβγη κανείς από τα νησιά εις βοήθειαν των Ελλήνων. Ζακύνθιοι κρυφίως έφευγαν, χωριάταις και χωραΐταις, και έγιναν συμβοηθοί των κινδύνων και το πράγμα του το εδήμευσαν. Τόσον και οι Μεταξάδες με άλλους πολλούς Κεφαλονίτας κρυφίως εβγήκαν εις την Γαστούνη και τους δήμευσαν το πράγμα τους. Η Δυτική Ρούμελη τότε είχε την σκοτούρα του Αλή πασά, διατί οι Σουλιώτες έπιασαν το Σούλι... Η Ανατολική Ελλάς, ο Οδυσσέας, Γκούρας, Διάκος και Πανουριάς εκίνησαν ενταυτώ το τουφέκι εις την Ανατολική Ελλάς. Οι Σπέτσαις επρωτοσηκώθηκε, έστειλαν εις την Ύδραν και οι Υδραίοι δεν ήτον ακόμη σηκωμένοι. Οι νοικοκυραίοι δεν ήθελαν να σηκωθούν. Ο Κουλοδήμας, καπετάν Αντώνης και ο Γκίκας του Θ., γαμβρός του Μιαούλη και ο Πέτρος Μαρκέζης εσυνώμοσαν με τον λαόν και είπαν των αρχόντων: "Ή σηκώνεσθε και εσείς ή θα βάλωμε φωτιά να σας κάψωμε. Μόνον ορδινιάστε τα καράβια σας". Τους υποχρέωσαν, έδοσαν γρόσια και εβγήκαν.Τα Ψαρά εκινήθησαν αυτοθελήτως και η Σάμος.Εγώ εις τας 25, οπού εκίνησα από την Σκάλα, βγαίνοντας στο Δερβένι του Λεονταριού, απάντησα έναν πεζοδρόμο, σταλμένον από τον Βασίλη Μπούτουνα Καριώτη, και μου έγραφε ότι: "Οι Τούρκοι της Καρυταίνης και ο βοϊβόδας του Ιμπλακίου Μουσταφάς Ριζιώτης εκλείσθηκαν εις το παλιόκαστρο της Καρύταινας. Και οι δύο προεστοί της Καρύταινας, ο Σπήλιος Κουλάς και ο Μιχαλής δεν ήτον εις την Εταιρία 'μβασμένοι και δεν ήξευραν τί εγίνετο και επαρακίνησαν τους Τούρκους να μη φύγουν, αλλά να μείνουν εις το κάστρο. Ο κάμπος της Καρύταινας δεν ηθέλησε να πιάση τα άρματα". Έτσι μ' έγραφε αυτός. Εγώ δεν έλειψα να κάμω μία προσταγή και επάτησα τη βούλα μου: "ΌΠΟΙΟ ΧΩΡΙΟ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ"..."
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: